Imtech, Jeroen Bosch kiest voor modernste technologie

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 20/12/2007 06:43
De kwaliteit van een gebouw, en voor ziekenhuizen geldt dat in het bijzonder, wordt voor een groot deel bepaald door de technische systemen en voorzieningen die erin zijn aangelegd. Technologie is een cruciale factor geworden voor een vlekkeloos verloop van het primaire proces, ook in de zorg. Om een ontwikkeling als het elektronisch patiëntendossier optimaal te kunnen implementeren, kiest het Jeroen Bosch Ziekenhuis dan ook voor de meest geavanceerde technische oplossingen.

Bij de bouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is Imtech verantwoordelijk voor alle elektrotechnische systemen. Daaronder vallen onder meer het verpleegoproepsysteem, de beveiligingsystemen, CCTV, intercom, parkeersysteem, de complete telefonie en de data-
infrastructuur. Het zijn essentiële voorzieningen, die voor een groot deel het comfort- en veiligheidsgevoel van patiënten, bezoekers en medewerkers bepalen. In een veilig, toegankelijk gebouw, dat voorzien is van alle gemakken, is het prettiger werken. Bovendien zijn de technische systemen van groot belang bij het creëren van een healing environment. Een ander argument om te investeren in technologie is dat bovengenoemde belevingsfactoren zwaar wegen in beslissingen van patiënten voor de keuze van een hospitaal. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat daarom voor de meest moderne technologie.


Primeurs
De ontwikkelingen op technologisch gebied, zeker ook voor specifieke oplossingen in de zorg, gaan razendsnel. Wat we gisteren nog voor onmogelijk hielden, wordt vandaag al toegepast. Imtech heeft daarbij regelmatig primeurs, afgelopen zomer nog met de implementatie van een end-to-end IP-oplossing. Dankzij de integratie van een op IP gebaseerde domotica-, zusteroproep-, data- en telecommunicatie-infrastructuur kunnen patiënten van een Haagse zorginstelling via een touch screen maaltijden bestellen, medicijnen aanvragen en of een spreek-luisterverbinding tot stand brengen met het verplegend personeel, dat is uitgerust met een op WIFI-gebaseerde handset. De traditionele systemen kunnen allemaal de deur uit. De communicatiemogelijkheden nemen enorm toe bij lagere exploitatie- en beheerkosten.

Elektronisch patiënten dossier
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil bij de oplevering in 2010 onder meer beschikken over de meest moderne toepassing van het elektronisch patiënten dossier. Vanwege de snelle ontwikkelingen op technologisch gebied is nu nog niet vastgelegd welke dat precies zal zijn. Wie weet wat voor nieuwe oplossingen in de tussentijd nog tot stand komen. Vast staat dat van iedere patiënt het complete medische dossier elektronisch opvraagbaar moet zijn, of dat nu via een laptop of een terminal op de kamer gebeurt. Dat gaat in elk geval gebeuren via een wireless LAN. Ook het verpleegoproepsysteem, de telefonie en CCTV systemen zullen van dit netwerk gebruik maken. De infrastructuur wordt superflexibel, wijzigingen zijn in een handomdraai aan te brengen.

Koploper
Imtech is goed thuis in de zorg en heeft al lang geleden een strategische keuze voor de sector gemaakt. Het competentiecentrum Imtech Care & Cure heeft in de loop der jaren uitgebreide expertise opgebouwd, niet alleen over de rol van technologie in de zorg, maar ook over de ontwikkelingen in de intra- en extramurale zorg zelf; over financiering en exploitatie en over innovatie. Daardoor is Imtech in staat daadwerkelijk strategisch, tactisch en operationeel mee te denken over de toekomst van gebouwen en de techniek daarin. Met initiatieven als Care à la Carte (keukenmanagementsysteem )en Humas (domoticatoepassingen in de zorg) loopt Imtech voorop in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Imtech maakt ook deel uit van belangrijke platforms als Vita Valley, het RFID-platform en Nederland Breedbandland. De domeinkennis van de zorg wordt dagelijks bijgeslepen omdat Imtech in meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en zorgcentra actief is, vaak ook voor het onderhoud van technische systemen. Ook met het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft Imtech een onderhoudscontract afgesloten voor een periode van tien jaar. Door optimale dienstverlening wil Imtech een bijdrage leveren aan een betere zorg. Onder het motto: wij de techniek, u het resultaat, samen succesvol.

Met dank aan een lezer voor toezending.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL