Bewuste visweek 2022

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 27/09/2022 05:24
In de week van 26 september tot 2 oktober vindt de 10e editie van de jaarlijkse bewuste visweek plaats. Tijdens deze week roepen de keurmerken MSC en ASC Nederlanders en Belgen op om stil te staan bij duurzame visvangst en verantwoorde viskweek. Dit jaar is er speciale aandacht onbekende duurzame alternatieve voor de bekende vissoorten zalm, kabeljauw en haring.
Naast aandacht voor duurzame viskeuze heef MSC (Marine Stewardship Council) ook iets te vieren, ze bestaan 25 jaar. Het MSC keurmerk wordt gegeven aan visproducten die afkomstig zijn van duurzame visserij. Naast het MSC keurmerk is er ook aandacht voor duurzaamheid in de aquacultuur, viskweek. In 2010 ontstond hiervoor het ASC (Aquacultur Stewardschip Council) keurmerk. Samen met elkaar en hun partners organiseren ze dit jaar voor de 10 keer de bewuste visweek. Een week waarin zij consumenten bewust maken van de positieve impact van hun certificering.

Alternatieve vissoorten
Dit jaar is er binnen de bewuste visweek bijzondere aandacht voor de onbekendere alternatieven voor populaire vissoorten zoals zalm, kabeljauw en haring. De grote vraag naar de populaire soorten heeft grote impact op het leven in zee. Daarnaast kan meer aandacht voor onbekende vissoorten ook positieve effecten hebben op het verdienmodel van vissers. In dit factsheet is meer te vinden over de toegevoegde waarden van minder bekende vissoorten voor een lokale visketen.


BRON
Sterk verdienmodel met dichtbijvangst : een lokale en korte keten met verse Noordzeevis op Scheveningen


2022
Keurmerken
MSC en ASC zijn keurmerken die consumenten helpen kiezen voor gezondere en meer duurzame producten. Er bestaan vele keurmerken die aangeven of een product gemaakt is met aandacht voor het milieu, dierenwelzijn, welzijn van mens en goede arbeidsomstandigheden. Milieu Centraal heeft uit de vele keurmerken die er in Nederland bestaan een lijst opgesteld met 12 topkeurmerken. Deze Topkeurmerken scoren van de vele keurmerken het hoogst op het gebied van controle en transparantie, duurzaamheidsaspecten en mens en werk.

MSC en ASC zijn twee van deze topkeurmerken en scoren dus het hoogst op de beoordeelde terreinen. Deze keurmerken zijn onafhankelijke partijen die in samenwerking met belanghebbende in de visserij en aquacultuursector standaarden opstellen voor duurzame visvangst en viskweek. Hierbij het voor de visserij belangrijk dat er geen overbevissing plaatsvind en bijvangsten verminderd worden, dat de schade aan de leefomgeving beperkt worden en dat de biodiversiteit behouden wordt en dan er een goed en doeltreffend beheer van visserijactiviteiten plaatvind. Het keurmerk voor Aquacultuur richt zich op de waterkwaliteit, antibioticagebruik, duurzaamheid van het visvoer en arbeidsomstandigheden voor personeel.

In de visserij zijn er discussies over het gebruik van keurmerken. Deze gaan vooral over de vraag of alleen vis met een keurmerk duurzaam is en of keurmerken duurzame visserij bevestigen of bevorderen.

Keurmerken voor vis - Vistikhetmaar - Meerwaarde voor vis
BRON
Keurmerken voor vis - Vistikhetmaar - Meerwaarde voor vis
2016
Keurmerkenwijzer
Voor meer informatie over de selectiecriteria binnen keurmerken is de Keurmerkenwijzer beschikbaar.

zie & lees verder op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/bewuste-visweek-2022Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL