WDP verwerft site langs snelweg E17 in Lokeren via kapitaalverhoging van 25,7 miljoen euro

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 07/10/2021 08:50
WDP wordt eigenaar van de DPG Media Services-site met unieke zichtlocatie langs de E17 te Lokeren. Deze
locatie betreft 37.000 m² aan bebouwde oppervlakte met bijkomend een oppervlakte van circa 20.000 m² aan
toekomstig ontwikkelingspotentieel. De site bestaat uit een gedeelte direct gelegen aan de autosnelweg waarin
een drukkerij is gehuisvest. Achterliggend bevinden zich de
verpakkingsafdeling en een cross-dockmagazijn dat de
verzending van het drukwerk faciliteert. DPG Media Services
zal het pand verder huren op basis van een 3-6-9
huurovereenkomst aan marktconforme voorwaarden.
Met deze transactie breidt WDP zijn partnership met DPG
verder uit – eerder werd de bestaande DPG-locatie in Asse1
aan de portefeuille toegevoegd, waarna de site werd
herontwikkeld tot het nieuwe hoofdkantoor van Ahold Delhaize.

Vastgoedpositie in Lokeren verder verankerd

De DPG-locatie wordt meteen de tweede WDP-site in deze
industriezone langs de E17 in Lokeren.
Eerder werd het Global Distribution Centre voor Barry
Callebaut gerealiseerd.2 Deze unieke, duurzame logistieke
hub, bestaande uit een low bay en een volledig
geautomatiseerde high bay (samen goed voor een
oppervlakte van meer dan 60.000 m²), opereert
energieneutraal en staat in voor de wereldwijde distributie
van alle chocolade die door Barry Callebaut wordt
geproduceerd.
Het Lokerse industrieterrein is uitstekend geconnecteerd met de economische hubs van Antwerpen, Gent en
Brussel door zijn centrale ligging in Vlaanderen en directe toegang met de E17-autosnelweg.
1 Zie persbericht van 17 oktober 2018.
2 Zie persbericht van 4 juli 2019.
WDP verwerft site langs snelweg E17 in Lokeren via kapitaalverhoging van 25,7 miljoen euro
Uitgifte van 769.186 nieuwe aandelen WDP aan (afgerond) 33,38 euro per aandeel
Gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving
PERSBERICHT
7 OKTOBER 2021, 08U00
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Acquisitie door middel van inbreng in natura.
Deze acquisitie met een globale investeringswaarde van 25,7 miljoen euro, is vandaag gerealiseerd door
middel van een inbreng in natura van de site in WDP, tegen betaling van 769.186 nieuwe aandelen WDP. De
nieuwe aandelen werden uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging, door een beslissing van de Raad
van Bestuur van WDP met gebruikmaking van het toegestaan kapitaal.
De uitgifteprijs werd vastgesteld op (afgerond) 33,38 euro en is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde
beurskoers (VWAP of Volume Weighted Average Price) van het aandeel WDP, zoals deze beschikbaar wordt
gesteld op de website van Euronext Brussels (inclusief het dividend over het boekjaar 2021, welke een
aanvang heeft genomen op 1 januari 2021) gedurende drie dagen voorafgaand aan 7 oktober 2021, min vijf
procent. De transactie heeft derhalve geleid tot een versterking van het eigen vermogen met 25,7 miljoen euro,
waarvan een bedrag van (ongeveer) 0,9 miljoen euro werd toegewezen aan de post Kapitaal en een bedrag
van (ongeveer) 24,8 miljoen euro aan de post Uitgiftepremies.
De nieuwe aandelen WDP zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten (inclusief dividendrechten) als
de bestaande aandelen van WDP en maken in totaal (afgerond) 0,42% uit van het totaal aantal uitstaande
aandelen. WDP verwacht de toelating van de nieuwe aandelen tot de verhandeling op de gereglementeerde markten Euronext Brussels en Amsterdam te verkrijgen vanaf 8 oktober 2021.

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007
(de Transparantiewet).

Na voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal het totale kapitaal van WDP per 7 oktober 2021 211.695.385,73 euro bedragen. Het kapitaal zal vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd worden door 184.772.193 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van WDP, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3% en 7,5%. Er zijn geen uitstaande opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL