TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL 2021 SLIGRO FOOD GROUP

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

21/10/2021 15:28
De omzet nam in het derde kwartaal van 2021 met 1,8% toe ten opzichte van vorig jaar. Deze toename was volledig
autonoom. Cumulatief nam de omzet over de eerste drie kwartalen van 2021 af met 9,8%.

De totale omzet kan als volgt worden verdeeld:
Omzet
Q3 Cumulatief
x € miljoen 2021 2020 2021 2020
Nederland 510 504 1.229 1.362
België 46 43 115 128
Groep 556 547 1.344 1.490

In het derde kwartaal van 2021 zagen we een sterk
herstel in bijna alle klantsegmenten van onze
afzetmarkten. De bedrijfscatering, evenementenbranche
en de zorg blijven nog wel achter, al zien we daar ook
stapsgewijs enig herstel. Zowel in Nederland als België
hebben we een relatief sterke positie in deze
klantsegmenten.
Vorig jaar nam de tabaksomzet sterk toe. Dit jaar zien
we, mede als gevolg van gewijzigde wetgeving, in de
eerste drie kwartalen van het jaar juist een afname van
de tabaksomzet van € 36 miljoen.
De omzetontwikkeling in de overige klantsegmenten
compenseert dit. Bovendien wordt die
omzetontwikkeling in toenemende mate versterkt door
ons nieuwe platform van één bestelling, één levering en
één factuur in samenwerking met onze partner
Heineken.
Wanneer ook de laatste beperkende maatregelen
worden opgeheven, komen we weer dicht in de buurt
van de omzetten van vóór COVID.
De omzetafname ten opzichte van het niveau vóór
COVID beliep over de eerste negen maanden van dit
jaar 26%. In Q3 was dat nog een afname van 10%.
Na een turbulente herstart van onze markten, brengen
we nu stap voor stap de rust in de keten terug, al zal
beperkte beschikbaarheid van mensen in distributie en
transport en beperkte beschikbaarheid van een aantal
artikelcategorieën onze markt nog wel een tijd blijven
beheersen.

Wij zetten er ons met veel energie dagelijks voor in,
samen met onze leveranciers en partners, om in die
uitdagende omgeving de dienstverlening aan onze
klanten op het niveau te brengen wat zij van ons mogen
verwachten.
Aandacht voor beheersing van kosten en investeringen,
in combinatie met het omzetherstel, stelt ons in staat de
financiële positie te verstevigen.
Wij maken sinds het derde kwartaal geen gebruik meer
van NOW en hebben dit kwartaal alle uitgestelde
belastingen uit het vierde kwartaal van 2020 voldaan.
Het mooiste kwartaal van ons jaar staat voor de deur en
het ziet er naar uit dat er relatief weinig beperkingen van
kracht zullen zijn. Dat geeft ons weer volop de ruimte
om met trots en passie te laten zien waar Sligro Food
Group voor staat. Tijd om samen met onze klanten,
collega’s en partners het jaar op een positieve manier af
te sluiten en ons alvast voor te bereiden op een mooi
2022.
Wij onthouden ons van een concrete voorspelling van de
jaarresultaten. De jaaromzet 2021 publiceren wij op 5
januari 2022. De jaarcijfers zullen op 3 februari 2022
worden gepubliceerd.
Personele mutaties
Zoals reeds bij de halfjaarcijfers gemeld, heeft mevrouw
Marianne van Leeuwen in verband met haar benoeming
tot Directeur betaald voetbal KNVB besloten per 31 juli
2021 af te treden als commissaris van Sligro Food
Group.

De heer Pieter Boone heeft aangegeven dat zijn
werkzaamheden als CEO van Pick n Pay Stores Ltd.
onvoldoende ruimte laat om in de komende jaren zijn rol
als commissaris van Sligro Food Group optimaal te
kunnen vervullen. De heer Boone zal in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 23 maart 2022
terugtreden als commissaris bij Sligro Food Group. De
heer Boone blijft wel beschikbaar om, vanuit zijn brede en lange foodservice ervaring, de directie op haar verzoek van advies te voorzien.
In 2023 bereikt de heer Hans Kamps het einde van zijn tweede termijn als commissaris bij Sligro Food Group en is daarna niet herbenoembaar. Hans Kamps is voorzitter van de Audit Commissie. Met het oog op de specifieke kennisgebieden die bij deze rol horen, de kennisoverdracht binnen de Raad en het rooster van aftreden van de Raad als geheel, willen wij reeds één jaar daarvoor in de opvolging voorzien zodat er een periode van overlap en overdracht ontstaat.
Met het oog op deze (aanstaande) mutaties, is het proces ten aanzien van de opvolging in de Raad van Commissarissen gestart. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 maart 2022 dragen wij, conform artikel 26 van de statuten, de volgende kandidaten voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group:
Angelique De Vries (53, Nederlandse nationaliteit) Mevrouw de Vries is sinds september 2019 werkzaam bij Salesforce en vanaf februari 2020 in de functie CEO Northern Europe Salesforce. Zij is lid van de Raad van Toezicht van Het Noordbrabants Museum. Van 1995 tot en met 2019 heeft zij diverse functies bekleed bij SAP, de laatste vijf jaar in de functie van Global Head of Presales & Solution Experience. Inge Plochaet (53, Belgische nationaliteit) Mevrouw Plochaet is onder andere Chairman of the Board van Konings NV en Non Executive Director van Ter Beke en FaberHalbertsma Group. Van 1995 tot en met 2015 heeft zij diverse functies bekleed bij AB Inbev, de laatste vijf jaar in de functie van Business Unit President AB Inbev UK & Ireland.
Aart Duijzer (58, Nederlandse nationaliteit) De heer Duijzer is lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Sanders en Koninklijke Barenbrug. Van 2000 tot mei 2021 was hij CFO van Refresco. Vanaf mei 2021 is hij bij deze onderneming part-time Executive Director Special Projects.
Mevrouw De Vries, mevrouw Plochaet en de heer Duijzer hebben er allen blijk van gegeven goede kandidaten te zijn voor een positie in onze Raad. De kennis en ervaring van deze kandidaten zal van grote toegevoegde waarde zijn in onze Raad. Uitgebreidere CV’s zullen worden gevoegd bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 maart 2022.
Op deze wijze ontstaat voor de duur van één jaar een Raad met zes commissarissen, waarna de Raad na maart 2023 weer uit vijf commissarissen zal bestaan.

Veghel, 21 oktober 2021
Namens Sligro Food Group N.V.
Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFOBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL