DeBeleggersAdviseur / XEA.NL Disclaimer

DEBELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl besteedt uitermate veel zorg en aandacht aan de volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de beleggingsadviezen/gegevens op haar website. Het is echter mogelijk dat desondanks er zich onjuistheden op voorkomen.

DEBELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl en aangesloten bedrijven en instellingen stellen zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in de ruimste zin des woords. Tevens stelt DEBELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl zich niet aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van de beleggingsadviezen, gegevens of ideeën verstrekt door de BELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl. Tevens is DeBeleggersAdviseur.nl/XEA.nl niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zins des woords, ontstaan door gebruikmaking van diensten aangeboden via advertenties, hyperlinks en verwijzingen naar derden.

Verspreiding of doorgeleiding van de informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEBELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl worden gebruikt voor andere sites en hyperlinks.

Het afdrukken van pagina's van deze site is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. In het algemeen dient er te worden opgemerkt dat beleggen risico's met zich meebrengt. Afnemer en gebruikers van de informatie van DEBELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl zijn verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker(s) instemt met het bovenstaande. DEBELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl houdt zich het recht voor om toegang tot haar website(s) te weigeren en te ontnemen. Tevens behoudt DEBELEGGERSADVISEUR.nl/XEA.nl zich het recht voor om zonder opgaaf van reden nieuwsbrief ontvangers te weigeren of te schrappen.

  Webdesign by CodoCAD productions Copyrights © 2000, all rights reserved.  
  Copyrights © 2000 by XEA.NL & DEBELEGGERSADVISEUR.NL