Persbericht Bever Holding.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 10/09/2021 15:28
In aansluiting op de publicaties in de media vanaf maandag 6 september 2021 brengt N.V. Bever Holding via dit persbericht belanghebbenden op de hoogte van de status van de grondposities te Noordwijk.

Zoals al aangegeven in het persbericht van 6 november 2020 heeft N.V. Bever Holding na, de omstreden opzegging van de financiering door Archand S.à.r.l (VolkerWessels), onder (tijds)druk alternatieve keuzes moeten maken gegeven de aangekondigde executie veiling.
Besloten is tot een herfinanciering van een deel van de portefeuille gekoppeld aan meerdere koopovereenkomsten voor de grondposities te Noordwijk ad. 60 miljoen euro.

In de koopovereenkomsten met ‘Adriaan van Erk Onroerend Goed B.V.’ zijn zowel leveringsvoorwaarden opgenomen dit in verband met het gevestigde voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten) alsook is vastgelegd dat de partijen de notaris geen opdracht geven tot inschrijving van de koopovereenkomsten in de daartoe bestemde openbare registers van de Dienst voor het Kadaster. Deze afgesproken vertrouwelijkheid is geschonden door de koper alsook door de notaris. De transactie kan pas worden gefinaliseerd zodra het voorkeursrecht vervalt.
N.V. Bever Holding heeft van meet af aan een afwachtende houding aangenomen en benadrukt met dit persbericht geen partij te zijn in de onderhandelingen tussen ‘Adriaan van Erk Onroerend Goed B.V.’ en de gemeente Noordwijk onder meer over het gemeentelijk voorkeursrecht en een eventuele ontwikkeling.
Zodra de uitkomst daarvan bekend is zal N.V. Bever Holding dat publiceren. Een termijn is op dit moment niet te bepalen.
Voorts zal N.V. Bever Holding gelet op de relevante feiten en omstandigheden die geleid hebben tot dit persbericht zich beraden over aansprakelijkheden.

Wassenaar, 10 september 2021
N.V. Bever Holding

reactie XEA.nl
Voorkennis ontstaat door schending van een geheim, maar 1 geheim is slecht geheim, bij 1 persoon! Daarna, als het gedeeld wordt, niet meer!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL