Deze SNS zaak kan nog een heel positieve kering krijgen voor de aandeelhouders.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 30/07/2021 11:14
Waarover gingen die contacten? Over VREEMDE ZAKEN ter beurzen te Amsterdam.
En als je dan nog 'n antwoord kreeg, ja het bekende over geheimhoudingsplicht. Dat is dan best, maar deden zij er wat aan? WIJ vermoeden van niet, want wij zien NOG dagelijkse o.a. handelspatronen. Waar wees 1 lezer ons op, Bekijk het boekje van gisteren op het dagadvies van CTAc, 1 á 2 seconden voor 17.30 uur worden er posities teruggetrokken die er een groot deel van de dag inlagen. Normale handel, terugkerende patronen? Ja, verboden zie brochure febr. 2009. Van wie is die brochure? Van de AFM.

SNS
Want zoals wij op 7 november 2014 al schreven, lees elders op de website van XEA.nl het hele verhaal. zie verder onderaan. Gisteren in de media,

Beleggers die posities hebben in SNS moeten hun aandelen opvragen formeel en kunnen dan in een civiele zaak gaan eisen, dat die shorters HUN stukken terug kopen. Die kunnen hun short posities alleen op deze manier vereffenen.
Ongepast en ongehoord deze acties in het short register. Dit is tegen alle regels in. Die uitspraak van de rechter moet aangevochten worden op deze gronden. Die vond de Nationalisatie door de Staat verantwoord, maar had GEEN "kennis" van wat de gevolgen van zijn uitspraak waren. Daar had eerst een uitvoering van de verplichtingen t.o. de beleggers die aandelen tegoed waren en andere verplichtingen o.a. de shorters moeten komen en daarna een vervolg van het een en ander.
Zit de tegenwoordige Effectenhandel NU zo in elkaar?
De groten hebben de macht en het geld!

D.D. 29 juli 2021 SNS Reaal
Als SNS Reaal in 2006 de vastgoedbank Property Finance niet had gekocht, van de ABN AMRO bank, dan was de bankverzekeraar tijdens de kredietcrisis nooit omgevallen en genationaliseerd. Dat is de conclusie van een door de Ondernemingskamer gelast extern onderzoek. Maar of er sprake is van wanbeleid blijft onduidelijk.

Voor de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is het onderzoeksrapport duidelijk: „Het bevat voldoende aanknopingspunten om de gang van zaken bij SNS Reaal voorafgaand aan de nationalisatie als wanbeleid te kwalificeren.” Zo liet de interne controle te wensen over, waarbij de van ABN Amro gekochte vastgoeddochter maar kredieten bleef verstrekken aan financieel zwakke relaties.

Toch zijn de onderzoekers tegelijk relatief mild voor de top van SNS Reaal. Zij benadrukken niet het idee te hebben gekregen dat er niet integer is gehandeld, maar dat juist getracht is ’naar beste weten en kunnen’ problemen aan te pakken.”

De twee tegenstrijdige conclusies die de lezer uit het eindrapport kan trekken, maakt een uiteindelijke uitspraak over wanbeleid een schot in het duister. Was het constant achter de feiten aanhollen door de kredietcrisis nu domme pech of het gevolg van eigen beleid?

Wie de rechtbankverslagen in De Telegraaf van Saskia Belleman volgt, ontdekt dat de rechtspraak de laatste jaren steeds vaker oog heeft voor de gevoelens uit de maatschappij.
Het moet blijken in hoeverre de Ondernemingskamer in deze zaak de woede over de kredietcrisis laat meewegen.


Toch vindt XEA.nl
Dat de rechter eerst alle normale zaken o.a. afsluiten van posities had moeten laten voorgaan, al vorens de Rechter tot "nationalisatie had mogen overgaan"!
Veilingen om posities in te dekken etc. en de AFM had NIMMER de BAISSE posities mogen WEG SCHRIJVEN van de baissiers. DIE hadden moeten terugkopen via een veilingsysteem.
Zo zijn er nog meer handelingen achter wege gebleven. Onderzoeken naar de juistheid van rapportages accountants.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL