Plastic Soap, CHEMELOT MAG 14.000 KILO MICROPLASTICS PER JAAR IN DE MAAS LOZEN.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 31/07/2021 11:27
Veel van het plastic dat in Nederland de toonbank over gaat, vindt zijn oorsprong bij Chemelot, het grootste industriecomplex van ons land. Naar eigen zeggen staat duurzaamheid daar hoog in het vaandel. Zo doet het bedrijf sinds vorig jaar mee aan Operation Clean Sweep; een wereldwijd programma om plastickorrels en zwerfafval uit het milieu te weren, en bedoeld voor de hele kunststofketen. Dus van grondstofleveranciers tot producten, transporteurs en recyclers.

Dit klinkt allemaal prachtig, maar ondertussen heeft Chemelot het afgelopen jaar een vergunning aangevraagd en gekregen om 7 jaar lang reststromen te mogen lozen in de Maas. In de vergunningaanvraag wordt erkend dat er (naast tal van andere stoffen) ook 468 ?g/l polymeren (microplastics) in deze reststromen zitten, wat neer komt op het lozen van minstens 14.040 kg per jaar aan minuscule deeltjes plastic, die hebben rondgedreven in een industriële waterzuivering waar ze direct met gevaarlijke chemicaliën in contact zijn gekomen en deze hebben kunnen opnemen. Bovendien wordt erkend dat het effect van deze polymeren op de ecologie in het oppervlaktewater en op de drinkwaterproductie uit de Maas nog onvoldoende duidelijk is: “(Micro en Nanoplastics) breken nauwelijks af in het milieu en zijn vaak slecht tot zeer slecht wateroplosbaar. Het generieke beleid voor deze stofgroep is gericht op preventie… Microplastics kunnen door hun fysische kenmerken een negatieve invloed hebben op specifieke functies in waterorganismen, zoals ademhaling, beweging of voedselopname. Verder kunnen ze toxische effecten teweegbrengen, vooral door additieven die in de microplastics zitten of door chemicaliën die adsorberen aan microplastics in het (aquatische) milieu”; aldus de vergunning.

Chemelot is verplicht deze effecten te onderzoeken, maar hoeft daar pas in januari 2024 met een rapportage op terug te komen.

“De aankomende 2,5 jaar mag het chemische industriecomplex dus ongestoord doorgaan met het lozen van plastic verbindingen in ons (drink)water, met sterke vermoedens over de schadelijkheid ervan voor mens en milieu. Dat is de wereld op zijn kop” aldus Maria Westerbos, directeur van Plastic Soup Foundation.

Daarom doet Plastic Soup Foundation een dringend verzoek aan Chemelot om op dit statement over de dumping te reageren en zet daarnaast verkennende stappen om te kijken wat hieraan te doen valt.

Arme Maas…

Voor meer, ga naar
https://www.plasticsoupfoundation.org/2021/07/chemelot-mag-14-000-kilo-microplastics-per-jaar-in-de-maas-lozen/?utm_source=newsletter&mc_cid=a5fad1e7aeBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL