no. 1 Raad van State valt bij onze zaak door de MAND, Verbazing over deze Organisaties als OM.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 17/07/2024 07:35
Vrije Nieuwsgaring als Feuilleton
Lees onze uitgebreid toevoeging van 21 september en van vandaag. Verbazend zoals het werkt in Nederland. Geen RECHT als burger!! MAAR zo worden Burgers wel door falende Partijen, zoals Semi-Overheid en Overheid, door aangiften niet uit te werken en niet te handhaven, ondanks bedreigingen, tegen elkaar OPGEZET.

Klaagster woont in Hoorn.
plaatsing d.d. 22 september 2023 om 04.52 uur
zaak HAA 20/1149 een dossier van 3,2 cm dik uit het proces gelaten. Dat juist belangrijk is voor deze zaak HAA 21/3191
Deze ZAAK gaat het OM Haarlem GATE heten. EEN BLAMAGE VOOR RECHTSSTAAT IN NEDERLAND!


De heer B. van het OM te Haarlem heeft
09-03-2020 08 04 het dossier HAA 20/1149 uitgedraaid. Maar dat is niet naar de RAAD van State gestuurd.

Wat stelt de uitspraak bij deze Organisatie dan nog voor!?

MAAR zo worden Burgers, door falende Partijen, zoals Semi-Overheid en Overheid, door aangiften niet uit te werken en niet te handhaven, ondanks bedreigingen, tegen elkaar OPGEZET.

Wij gaan hier dagelijks iets aan toevoegen, wij hebben een Herziening aanvraag bij deze Organisatie!
Het OM te Alkmaar heeft Valsheid in geschriften gepleegd in de zaak HAA 21/3191 om 10.00 uur te Haarlem op 15 maart 2022
Daar is vorige week uitspraak over geweest. NEGATIEF.

Maar de plaatselijke Politie vroeg bij ons de brief van 30 juni 2023 aan de Burgemeester van H. op en kreeg die van ons overhandigd.
Nadat de Politie de brief gelezen had, zei de ambtenaar; U krijgt deze brief niet terug als U de onderliggende stukken ook even bij ons langs brengt, dan weer wel.

Dat was een huurcontract en andere bescheiden t.w. de aantekeningen over de rechtszaak HAA 21/3191 en de inhoud was shockerend.

Er werd aangifte opgemaakt door de Politie i.v.m. "overige horizontale fraude", proces - verbaalnummer PL1100 - 2023141736-2

pleegdatum/tijd : tussen dinsdag 15 maart 2022 en 10.00 uur en dinsdag 15 maart 2022 om 15.00 uur

Verklaring
"Hier de aangifte van de Valsheid in geschriften tegen OM te Alkmaar d.d. 15 maart 2022

Morgen de het volgende stuk van, hoe de Raad van State ermee om is gegaan.
WAT is deze Raad van State door de mand gevallen. Dat is "onafhankelijke rechtspraak, maar MISLEIDENDE in Nederland" van de RAAD van State!?

Fraude van witwassen en financiering door DRUGS gelden kan in Nederland. Dat is bloot gelegd in onze zaak!!

D.D. 14 september 2023 Persoonlijk bezorg. Want de stukken die wij op 7 juni, ruim voor het verstrijken deadline, kende de rechter V. niet. Toen wij het woord kregen en ons "betoogschrift wilde voorlezen, zei de rechter, wanneer heeft U die afgegeven"? Soms vanmorgen bij het binnenkomen!?
NEEN, op 7 juni 2023 persoonlijk. Wat bleek, de Gemeente Jurist had helemaal geen stukken mee, die had zijn vrouw meegenomen in de auto vanmorgen! Daar had hij ze ingelegd. De Rechter V, kende de inhoud van dat lijflijke rapport ook niet en zei ook nog: "er hebben al verschillende rechters naar deze zaak gekeken, wat moet ik dan nog"!? Dat bleek ook, de deskundige die wij mee hadden, toen die zijn hand opstak en de rechter V. vroeg, mag ik ook nog wat zeggen? U komt straks aan de beurt. Daarom stond er niet achter de deskundige, dat hij BOUW deskundigheid was. Hij was Bouwadviseur en had ook rechtszaken voor Bos Kalis gewonnen, die liepen in de miljoenen. Hij was daar hoofd calculator geweest.
Henk mocht nauwelijks iets zeggen, in het rapport stond o.a. "duidelijke aantekeningen waar de afmetingen ontbraken, omschrijving wat men in ruimte gaat doen of produceren, ventilatie (aanvoer en afvoer),gegeven over geluid, die alle installaties bij volle capaciteit zouden produceren, 1 vluchtweg was niet op de tekeningen te vinden etc. etc.. en daar ging de rechter alleen over de vluchtweg in. De deur die de vluchtweg zou moeten zijn, was met een container gebarricadeerd. Omdat die deur geen overpad had en daarom stonden allerlei spullen buiten voor die deur. ER was geen toestemming voor "vluchtdeur"!
Ook had de rechter het over "dwangsommen" die opgelegd waren! Hij had niet gelezen over de eerste dwangsom, dat die betaald was op 12-01-21 aan de Gemeente H., maar de Gemeente H. maakte op 18-02-21 die dwangsom van EUR 1.750 weer over aan de betaler. Het totaal te betalen was EUR 17.500.
DEZE rechter had maar 1 doel, die BiBoB en die valsheid in geschriften mocht niet in deze zaak blijven staan. Maar wat gaat er met de twee aangiftes gebeuren? 1 Tegen de Gemeente H. wegens overige horizontale fraude en 1 tegen het OM wegens overige horizontale fraude? Daar hebben wij nog niets over gehoord!

Zo werkte deze rechter V, met het rapport niet af, dat niets "heel" liet van de gevolgde procedure van de Gemeente H.
Er komen nog veel meer zaken, die voorgaande rechters ook buiten beschouwing lieten. Eenmaal konden twee rechters er niet om heen en die zaak wonnen wij, jawel, door valsheid in geschriften en meineed! Beide gepleegd door de Gemeente vertegenwoordigster, tijdens de zitting. Zij had zelf gezien dat een collega dat belangrijke stuk uit het dossier haalde, dus gelogen. Wij hadden dat stuk ook niet en hadden dat ook later opgevraagd. De Gemeente. H. bleek "hetzelfde stuk te hebben, die wij hadden ontvangen, maar zonder STEMPELS erop"! Echter, wij hadden ook aangetekende stukken van onze juriste via haar kantoor gekregen! Maar ook via de WOB verzoeken gekregen, dezelfde aangetekende stukken van onze juriste bij de Gemeente. H. vandaan, maar daar stonden "wel stempels op van binnenkomst bij de Gem. H. en naar welke afdeling de postkamer ze moest sturen".Herziening verzoek aan de Raad van State te Den Haag HAA 21/3191 Herzien van de uitspraak 202203306/1/R1

De Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente H.
zaaknummer 1831999 Advies van CB - 3276 van 10 juni 2021

Conclusie
Het bestreden besluit is door ontbrekende motivering inzake parkeertoets*, de daghorecatoets* en de afweging ten aanzien van het gebruik als bakkerij van het oostelijke deel van het pand Nieuwland 6 gebrekkig. Indien deze motiveringsgebreken niet in de beslissing op het bezwaarschrift kunnen worden hersteld, moet in heroverweging besloten worden de vergunning te weigeren.

Ook werd door de Rechter V, een verhaal aangehoord over L. W. van 't OD NHN door de advocaat mr. W. V. van de derde partij.
Hij had onlangs nog met de heer L.W. gesproken, L. W. vertelde hem, dat mevr. V. niet moest zeuren, want de overlast stelde niet veel voor! Hiermee pleegde advocaat W. V. meineed, dit was een leugen verhaal.
Vertegenwoordiger van Klager van Mevr. A.V. heeft daarna contact gezocht met L. W. van 't OD NHN.
Die was zeer verbaast over het verhaal, ik ben ca. 3 1/2 jaar geleden bij uw dochter geweest, (Zie bijlage 5) en toen heb ik even mr advocaat W.V. gesproken, maar dat ging over iets anders. Ik heb mr. W.V. daarna direct gebeld, na Uw gesprek bij ons op kantoor en gevraagd, "wat verkoop jij nu bij de Raad van State voor een verhaal"!? Het bezoek van 3 1/2 jaar geleden had wel degelijk grond van klacht(het rapport van L.W is in ons bezit), dat was voor mij de laatste controle bezoek bij uw dochter(klaagster).


Het gevecht voor "recht" wordt door 1 mens beslecht! Voor de 1 doet de mens het goed, terwijl de ander "boet", voor het "onrecht", dat 1 mens beslecht!

Ook speelt het monddood maken van de "vertegenwoordiger van klaagster" een HOOFDROL in deze zaak en haar zelf, hij vertegenwoordigt zijn dochter en is al vanaf 11-07-2019 monddood gemaakt en mag alleen communiceren met mevr. Ch. C. van de Gem. H.. Deze monddood is een schending van de rechten van de Mens! Er is voorafgaande "GEEN" uitspraak door een "rechter opgelegd", die als basis voor het "monddood ten grondslag zou moeten liggen"!

Gronden van het hoger beroep.
Ingetrokken beroepsgronden.
2
De behandeling van de Rechter V. was zeer intimiderend en misleidend!
Het ging steeds over "de valsheid in geschriften te Alkmaar en de BiBoB"!
Deze 2 feiten wilde de rechter V. duidelijk uit de aanklachten hebben en somde verschillende feiten op die ook in onze brief stonden o.a. een haast klus te Alkmaar etc. etc..

"De Rechter bleek niet "onafhankelijk te zijn" en was vooringenomen tijdens de zitting"! Dit past niet in een rechtszitting. De getoonde foto van debebouwing van het Nieuwland, was niet aangekondigd en gaf geen juist beeld van de werkelijke afmetingen en KLEUR van het hoekpand Nieuwland 2..

Nieuw
OOK vertelde Rechter V., er hebben al verschillende rechters naar gekeken, wat MOET IK DAN NOG!?
Dat gaf al aan, dat Rechter V. voor ingenomen was.
WANT hij had niet eens de aankondiging gezien, want dan had hij wel anders beslist.
ER was een vergunning op 3 juli 2019 gegund, maar de aankondiging kwam pas op 19 oktober 2020.
EN er LIEPEN toen nog verschillende bezwaarschriften en dan mogen er nog GEEN vergunningen worden verleend. DAT schreef klaagster op 25 november 2020.


Maar op 31 juli 2020 diende zij ook een bezwaarschrift in tegen de inhoud van het beoordelingsformulier Activiteitenbesluit met zaakno. ,RUD 282536 d.d. 11 juni 2019. In een eerder Rechtszaak te Alkmaar wist niemand de Rechter te vertellen wie die beoordelingsformulier had ingevuld. Klaagster A.V. kreeg die formulieren via een Wob verzoek van het RUD. Vermoedelijk hadden die dat ingevuld, veelvuldig x ingevuld en ook bij " worden er dranken en voedsel producten in de Lunchroom geserveerd"? X ingevuld, niet van toepassing! Dit kon allemaal, want wie kijkt er naar en nog meer afwijking, Mevr. A.V. was de enigste klager, terwijl er "meer dan 5 waren". Ach, waar oordelen Rechters op!?
Als voorgaande Rechters dit niet beoordelen, moet de RAAD van STATE er dan wel op "oordelen"?

ER was een hoorzitting geweest en die ging niet over wijziging bestemmingsplan en afwijkende horeca qua max 10% en nu werd het MEER dan 10% van de totale vloeroppervlakte.
Nimmer een publicatie van geweest en er konden dus GEEN bezwaren tegen die verhoging van max 10% naar circa 35-40% van de totaal oppervlakte van het pand Nieuwland 6 worden ingediend.
De opening van de Lunchroom was op 5 juli 2018.
Bij productie 6 had dus moeten staan, "LEGALISATIE van de bestaande horeca"!
ER ontbraken nog informaties o.a. rapport akoestisch onderzoek!
En het rapport bodemonderzoek, dit rapport heeft Klaagster nimmer via de Wob alsnog toegezonden gekregen.
Geen Rechter die er aandacht aan besteedde, ook de Rechter van de Raad van State niet. ER het draaide juist om die Lunchroom, te groot en niet op een juiste manier verkregen.

Ach, dat deerde de Rechter V. niet, hij miste "DIE KENNIS"!
Wat een voor ingenomen rechter was V.
Beseft de Raad van State wel welke "kwaliteit deze rechter heeft"!?

Vertegenwoordiger W. V. wist niet dat je tijdens de zitting kon "wraken", dan had er geen intrekking geweest, van, wat er nu verborgen staat bij 2. Daar had Valsheid in geschriften en BiBoB behoren te staan.

WAT een MISLEIDING door de rechter V., en zijn duidelijk aanwezige "Ingenomenheid" straalde er vanaf in deze zaak!

Daarom hebben wij op op 4 juli 2023 een aangifte tegen het OM te Alkmaar laten opnemen, PL 1100- 2023141736-2
Daar horen wij NIETS meer over, taal noch teken!
Dat begrijpen wij nu wel.
OM ging in de fout met valsheid in geschriften en de Raad van State wilde dat wegpoetsen door Rechter V.. Dat was de gehele intentie van rechter V..

zie en lees de onthutsende aantekeningen van de zitting HAA 21/3191 om 10.00 uur op 15 maart 2022 die Alkmaar ons toezond. (zie bijlage 8).
lees pagina 2
De Gemeente H. heeft mij monddood gemaakt omdat ik te lastig zou zijn(dat monddood geldt voor Mevr.AMJ. - en WGM V. en loopt nog steeds). Het is een spel van drie petten (ook zo'n misleiding) V. had het over 2 petten! Ook van K. van 't OD NHN. Ik heb daar bewijzen van. Ik las later in de krant dat er een financieel directeur was. Pieter Kleins (verzonnen naam door OM, daarom voluit geschreven)was gevestigd en daar was zeker 10 jaar lang een hennepkwekerij. De bestellingen werden door een ander gebracht. In 2019 is hij gesloten. (Dit was pas in 2020) Zodoende ben ik erachter gekomen. zie bijlage 7. Daarin staat , wat ik, als vertegenwoordiger V. werkelijk had gezegd!! Ook nu wilde de rechter de V.'s krant, waar het juiste verhaal in stond, niet zien, die V. bij zich had en omhoog hield!

Wie heeft deze verhalen in de aantekeningen van 15 maart 2022 te Alkmaar verzonnen!?

Bezwaarcommissie 18 maart 2021 om 15.30 uur via Microsoft Teams
Van de Gemeente H. zaakno. 1831999
Liet allerlei tekortkomingen buiten de zaak.
o.a Beroep niet tijding beslissen. Schrijven aan advocaat Mr. P.v.H. d.d. 17-6-2021
Tegen deze beslissing heeft uw client eerder bezwaar gemaakt. Door een vergissing onzerzijds Lees Gemeente H.) is dit bezwaar niet op een juiste wijze en niet op tijd behandeld.
Excuses
Wij bieden onze excuses aan voor het feit dat de behandeling zo lang op zich heeft laten wachten. We rekenen erop dat met etc.etc.! Zo wist de Gemeente H. steeds de zaak te verleningen.

De Juriste Mevr. S.E. had haar, haar verweerschrift per aangetekende ingediend. Deze was bij de Gemeente H. niet binnengekomen, de zoveelste aangetekende die niet bij deze Gemeente H. was binnengekomen. Ontmoedigingspolitiek en "list & bedrog" door deze Gemeente H.!
Wat bracht de juriste in?
De Omgevingsdienst heeft geconstateerd dat er dagelijks aantasting woon- en leefklimaat is en er maatregelen nodig zijn. Bij dit besluit is geen onderzoek geweest wat nodig was, omdat de klachten gegrond zijn verklaard. Aanvrager/exploitant is verder eerder in beeld bij de politie geweest i.v.m. hennepexploitatie. DUS had ook voor deze aanvraag BiBoB toegepast moeten worden. Dat bij een eerdere koper van het pand Nieuwland 6 "wel moest gebeuren", die even verderop het Nieuwland te H. zij zaak had (en nog heeft), bij hem wel van toepassing was, omdat het beleid van de Gemeente H. i.v.m. BiBoB een standaard voorschrift was.
Belangen verstrengeling speelde hier de belangrijke rol bij deze procedure zaakno 1831999.
Alles wat in deze zaak werd aangevoerd, werd getraineerd door de Gemeente H. e/o er buiten gelaten!

Wij voegen de komende dagen steeds meer over de "dwaling van de Raad van State toe en hoe rechters "meegingen (lees bewijsstukken wilde de rechters tijdens de zittingen niet zien, terwijl de vertegenwoordig van mevr. A.V. die bewijsstukken wel naar de rechters toe willende brengen ter inzage. WAS niet nodig zei de rechter dan) met de listen & bedrog van de Gemeente H."!

Gisteravond (18/9/23 om ca. 18.35 uur) werden wij gebeld door L. d. G. van het OD NHN of wij wilde meewerken aan 3 controles van de naast Nieuwland 4 gevestigde illegale A. lunchroom en dan gelijk ook controle in het huis van mevr. A.V.!!
Maar mijn d.G., wij laten ons niet in met dit soort praktijken, maar de achtergrond was natuurlijk, jullie werken OOK mee en op deze manier aan de in stand houding van deze illegale lunchroom en is mevr. A.V. ook verantwoordelijk!
Ook kregen wij 's avond een brief/enveloppe van de Gemeente H., die was niet volgens afspraak aan de buiten kant afgetekend door mevr. Ch.C of door de Burgemeester dhr. J.N.. Dus gaat die straks weer terug, maar daar gaan wij de volgende maal EUR 25 in rekening brengen voor bezorgkosten. Wij worden nu gebruikt als "loopjongen" van deze Gemeente. Wij zijn nog steeds "monddood gemaakt al sinds 11-7-2019"! Wij mogen alleen met mevr. Ch. C communiceren, maar hoorden ca. 1,5 maand geleden dat die Mevr. Ch. C. er al ca. 1 jaar niet meer werkte! Mevr. Ch. C. is vertrokken zonder ons daarvan in kennis te stellen en met wie wij WEL mogen communiceren (lees haar werk overdroeg aan)!

Wij zijn gewoon vleugellam en dit legt een enorme fysieke en lichamelijke druk op ons beiden t.w. mevr. A.V en haar vertegenwoordiger.
Ook worden er spelletjes met ons gespeeld, want zo doen ze met vervelende mensen vertelde iemand uit ons netwerk.
U bent dus gewaarschuwd als lezer. Zo werken Overheid en Semi-Overheid samen en daar moet de "waarheid voor wijken"

Gisteren
hadden wij contact met het OM te Haarlem, noemt U de Proces verbaal nummers eens op! Dat gedaan en wat "bleek", de BEIDEN proces verbalen hadden GEEN pakket nummer, dus zijn ze NIET doorgezonden naar het OM te Haarlem.
Gisteravond kregen wij contact met het Landelijke meldingen van aangiftes en die waren zeer verbaasd dat Politie te H. deze niet had doorgezonden.

Wij gaande Politie te H, benaderen en zullen vRagen deze PV's alsnog door te sturen (lees verzuim uitleggen)! Als de Politie te H. U niet binnen 1 week heeft gebeld etc. etc., dan belt U weer en zullen wij actie ondernemen.


Het is een groot "ingewikkeld spel" aan het worden, iedereen DEKT elkaar af!!

nieuw om
05.41 d.d. 21 sept.
Heeft U een zaak tegen de Overheid e/o Semi-Overheid.

VRAAG dan het totale Dossier OP!
Ook wij kregen dat niet van de Raad van State, maar NU begrijpen wij, dat Haarlem de dossier(s) niet op wilde sturen! Ja, zelfs na meerderen Aangetekende, waarvan er zelfs 1 was met "bewijs" van aankomst.
Zo wordt de "WAARHEID" de nek omgedraaid!!

Wij kregen van de Raad van State begin deze week het(gedeeltelijke Dossier). Waarom, dat weten wij NU!?
De zaak HAA 21/1149 hadden wij verloren, na administratieve behandeling, dus gingen wij twee maal in "VERZET"! Die zaak wonnen wij, omdat de Gemeente H. tijdens een van die zittingen, "Valsheid in geschrifte en meineed pleegde"!

De uitslag zit slechts in het dossier bij de Raad van State! Waarom niet het gehele dossier HAA 21/1149?? Er waren twee zaken ook HAA 21/1150, maar die voegde Gemeente H, samen, terwijl er wel twee maal de leges betaald was.
Doordat wij die zaak wonnen, werden bepaalde vergunning OOK nietig en zou dat opnieuw behandeld moeten worden. NU werden allerlei zaken NIET meegestuurd naar de Raad van State en daarom moesten er feiten uit die gewonnen zaak, niet zichtbaar, maar wel behandeld worden in deze zaak!

DIE moesten er uit en dat vertelde de vertegenwoordiger ook tegen de Rechter V.!
Maar dat werd anders omschreven, maar NU in de aanvulling van gister (20/9/23). heeft de vertegenwoordiger van mevr. A.V dit duidelijk verwerkt.

Want de Gemeente H, had in die zaak HAA 21/1149 een samen spel gespeeld met de juriste van mevr. A.V. Want die juriste trok haar Proforma Bezwaarschrift in en laat mevr. A.V zelf op dezelfde dag een "bezwaarschrift insturen"!
Dat vond de Recht mr.E. in die verzet zaak ook heel bijzonder! En laat dat Proforma bezwaar van de Juriste OOK niet in het dossier zitten bij de Rechter E.! Schorsing van 15 minuten en anders doe ik uitspraak zei rechter mr. E.
Na de schorsing kwam het ingetrokken proforma bezwaar NIET boven water, toch deed de rechter mr.E. GEEN uitspraak en verdaagde de zaak naar een andere! zitting.
Toen vroegen wij ook, na een verzoek bij de juriste haar kantoor, om een kopie van dat ingetrokken Proforma bezwaarschrift en die kregen wij, na veel protest etc. etc.. van dat kantoor.
Enige tijd later kregen wij van Haarlem ook een kopie intrekking gericht aan de Gemeente H.
TOEVAL of niet, het was "dezelfde" die wij ook hadden gekregen van dat kantoor van de juriste!
De de volgende zaak van de rechter mr. E., vroegen wij "om de originele intrekking van dat Proforma bezwaarschrift en bleven volharden tijdens de zitting, dit tot ergernis van de Rechter en toen kwam de VRAAG van de rechter aan mevr. mr. B. van de Gemeente H.; "wat vindt U hier van"!?
Toen kwam het antwoord van mevr, mr.B. van de Gemeente H.:" ik heb zelf gezien dat mijn collega het uit het dossier haalde, want anders zou ik nu valsheid in geschrifte plegen"!
De zitting werd gesloten en zou later nog eens "gewogen" worden!
Direct na de zitting bij thuis komst hebben wij diversen andere aangetekende van die juriste gekopieerd en naar de Haarlem gestuurd! Niets bijzonder zou U zeggen, maar toch wel!!
Want alle door ons opgestuurd aangetekende waren voorzien van stempels van binnenkomst bij de Gemeente H. en ook nog 1 ander stempel, vermoedelijk door de "Postkamer", naar welke afdeling waar 't stuk naartoe moest.
De volgende zitting werd door een andere rechter gedaan t.w. mr. B. en die begon niet over de "valsheid in geschrifte en ook niet dat er in de vorige zitting "meineed" was gepleegd!
Het werd een korte zitting en er werden zaken besproken over het dragen door een aanvullend bezwaarschrift van 12 augustus waarop de Gemeente H. niet op had ingespeeld en beantwoord. Maar in de tussentijd was er WEL vergunning afgegeven op 3 juli 2019 en die werd pas in oktober 2020 bekend gemaakt waar nog bezwaarschriften ingediend hadden kunnen worden gedaan t.w. daghoreca en bakkerij Nieuwland 6.. Dit alles ZAT niet in het dossier dat de RAAD van State naar ons heeft opgestuurd. OMDAT OM Haarlem over dit gebeuren, niets in het dossier HAA 21/1149 had opgestuurd VOOR de zaak bij de Raad van State, dat daar zou worden behandeld. ALLEEN dat mevr. A .V, deze zaak HAA 21/1149(* zie hier onder) gewonnen had!

Wat worden er spelletjes gespeeld in juridische zaken en daarom wilde OM Haarlem GEEN kopie van het dossier opsturen! Dus kreeg de Raad van State ook geen Compleet dossier ter beoordeling! En dat kunnen wij nu OOK bloot leggen. Einde dit jaar zijn wij al 7 jaar met de rechtszaken bezig! Maar wij gaan door tot "HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN"! Eventueel naar het Europese Hof!

*
plaatsing d.d. 22 september 2023 om 04.52
zaak HAA 20/1149 een dossier van 3,2 cm uit het proces gelaten.
Deze ZAAK gaat het OM Haarlem GATE heten.
De heer B. van het OM te Haarlem heeft
09-03-2020 08 04 het dossier HAA 20/1149 uitgedraaid.
DIT dossier HAA 20/1149 is slechts beperkt met in het dossier HAA 21/3191 gekomen.
DAAROM vele geweigerde aangetekende waarop NIET werd geantwoord door het OM te Haarlem. ONS verzoek was, het gehele dossier wat naar de RAAD van State is gestuurd, waar ook dit volledige dossier van 20/1149 in had er in moeten zitten.
Wij gaan vandaag contacten hoe wij dit "belangrijke dossier in DEN HAAG kunnen krijgen". Dat is per aangetekende 22/9/2023 's middags om ca. 14.45 uur verzonden naar Den Haag.
Het betreft bezwaarschriften horeca en bestemmingsplanwijziging.

d.d. 23 sept. 2023
Als wij alles eens samenvatten, dan is de onafhankelijkheid bij het "RECHT" ver te zoeken. Overheid en Semi Overheden worden afgeschermd en de politiek steunt veelvuldig daarbij!
BETALEN wij daar belastinggelden voor!?

Wij schamen ons voor het "Nederlanderschap"! En begrijpen dat er steeds meer dreigementen uitgaan naar deze partijen, er "broeit wat, zoals een "veenbrand"!
Wat halen verkiezingen nog uit? Eigen en partij belangen zorgen voor een verdere verwijdering van de "Burgers"!
Als Rutte als "Premier" kan aanblijven, ondanks dat hij 13 uur stond te "Liegen", wat voor kwaliteit en moraliteit moet je dan nog hebben, om "Premier te kunnen worden!?
List & bedrog vieren hoogtij!

Zaterdagmiddag 23/0/23
Kregen wij van het OM te Haarlem een brief met daarin het volgende: " het OM (lees Politie) heeft GEEN tijd om de overige Horizontale Fraude van het OM en de Gemeente H. Semi-Overheid, op dit moment(het loopt al vanaf 30/6 en 4/7 2023) te behandelen. Indien wij later wel de tijd hebben, zullen wij U dat mededelen"!
Er zijn op dit moment ernstiger zaken die voor gaan!

Ons vermoeden is, dat wij dan lang moeten wachten!
Dat moe(s)ten de mensen van de TOESLAG affaire ook, de Gedupeerden van de GAS winning ook en als je voor de OVERHEID een lastig persoon bent, dan moet je maar een andere BAAN zoeken (lees) Pieter Omtzigt! Gemeente maakt je monddood, alles "KAN & MAG"in Nederland! Ook als Premier mag je 13 uur liegen en je mag blijven zitten!!!
Wij blijven niet wachten op het OM en zullen verdere actie gaan ondernemen.


In wat voor Land leven & wonen wij!

MOETEN wij nog naar "programma's als OPSPORING dinsdagavond op de TV 2 kijken!"?
Wij zullen dat niet meer doen! Wat halen de "verkiezingen" nog uit??
Het zal niet veranderen en zeker niet bij de jeugdigen!
De ouderen, daar hoor je niemand over in de verkiezingen campagnes, alles voor klimaat, Gelukszoekers e.a. ernstige zaken zoals het OM ons per brief van 22/9/23 liet weten.

De ouderen moeten hun "kont" zelf maar redden is de SLOGAN van de dag en anders wat Haloperidol!

aanvulling d.d. 25/9/23
Wij hebben bij een andere organisatie contact gezocht, die gaat de zaak voor leggen aan de juridische afdeling, want zulke ernstige bedreigingen en zaken als druggelden en financiering daarvan, past niet in onze "rechtsstaat in Nederland. Ook dat Gemeente H. Uw beide monddood heeft gemaakt kan niet, zonder een "voorgaande Gerechtelijke uitspraak"! Die is er in het geheel niet!

aanvulling 26 spet. 2023
Zo gaat de Gemeente H. om met de "belangen van Burgers, dit is uitdaging en BEDREIGING uitlokken. Is het dan niet vreemd dat Bestuurders zelf de uitlokking tegen zichzelf veroorzaken? Deze mail kregen wij d.d. 25 sept. 2023 tegen de avond binnen.

date Tue, 11 Jul 2023 08:17:50+0000
from
to ;
subject RE: Woo
Hoi ,
Klopt , ik heb de ondernemer mondeling medegedeeld dat ik de gemeente (ook mondeling) erop zou wijzen dat als hij alle aanwezige tafeltjes
en stoelen gebruikt om klanten te laten eten en drinken dat dit meer dan 10 % van het winkeloppervlak bedraagt en dat dat volgens mij niet is
toegestaan . De gemeente H. zal zelf moeten bepalen of hier sprake is van strijdigheid met het BP. Klanten mogen natuurlijk wel zittend
(aan een tafeltje) wachten tijdens het bereiden van hun bestellingen . Ik heb dit inderdaad aan de gemeente (toezichthouders VTB)
medegedeeld . Er zijn echter geen verslagen waarin dit is vastgelegd.
Is dit voldoende antwoord op je vraag? Anders hoor ik wel .

Van: < odnhn .nl >
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:57
Aan: < odnhn .nl >
CC: < odnhn .nl >
Onderwerp: FW: Woo
Dag ,
Onze vaste Woo -verzoeker en verzoeker om handhaving m .b.t. vraagt nu het volgende op: zie inhoud onderstaande mail van 10
juli 2023 16:57 van mijn collega .
Mijn vraag is: heb je dit slechts meegedeeld aan de gemeente Hoorn of ligt hierover ook nog iets in een documen / mail vast?
, hij verzoekt dan het document dat hierover mogelijk bestaat .
Ik hoor het wel van je .
Met vriendelijke groet ,
Jurist Bedrijfsvoering

date Tue, 11 Jul 2023 08:17:50+0000
from
to ;
subject RE: Woo
Hoi ,
Klopt , ik heb de ondernemer mondeling medegedeeld dat ik de gemeente (ook mondeling) erop zou wijzen dat als hij alle aanwezige tafeltjes
en stoelen gebruikt om klanten te laten eten en drinken dat dit meer dan 10 % van het winkeloppervlak bedraagt en dat dat volgens mij niet is
toegestaan . De gemeente H. zal zelf moeten bepalen of hier sprake is van strijdigheid met het BP. K anten mogen natuurlijk wel zittend
(aan een tafeltje) wachten tijdens het bereiden van hun bestellingen . Ik heb dit inderdaad aan de gemeente (toezichthouders VTB)
medegedeeld . Er zijn echter geen verslagen waarin dit is vastgelegd.
Is dit voldoende antwoord op je vraag? Anders hoor ik wel .
Van: < odnhn .nl >
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:57
Aan: < odnhn .nl >
CC: < odnhn .nl >
Onderwerp: FW: Woo
Dag ,
Onze vaste Woo -verzoeker en verzoeker om handhaving m .b.t. vraagt nu het volgende op: zie inhoud onderstaande mail van 10
juli 2023 16:57 van mijn collega .
Mijn vraag is: heb je dit slechts meegedeeld aan de gemeente Hoorn of ligt hierover ook nog iets in een documen / mail vast?
, hij verzoekt dan het document dat hierover mogelijk bestaat .
Ik hoor het wel van je .
Met vriendelijke groet ,
Jurist Bedrijfsvoering
Omgevingsdienst Noord -Holland Noord (OD NHN)
T 088 102 1300 |
E odnhn.nl
W www .odnhn .nl
Aanwezig ma -di-do
Van:
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:35
Aan: < odnhn .nl >
Onderwerp: FW: Woo
Dag ,
Ik heb het gevonden . Dit staat in een controleverslag , wat Woo -verzoeker al bij een eerder Woo -verzoek is verstrekt . Hierin staat iets over een
voorschrift in de APV en dat dit aan de gemeente H. zal worden aangegeven. Er staat niets over een overleg dat met de gemeente zou
plaatsvinden.
Ik zal het met opnemen , maar ik denk dat dit mondeling is gedaan.
Groeten,
Van:
Verzonden: maandag 10 juli 2023 17:23
Aan: < odnhn .nl >

Onderwerp: RE: Woo
Dag ,
Het heeft misschien in een controlerapport gestaan?
Ik zal betrokkene wel een mail sturen of hij over dit onderwerp in het handhavingsverzoek - het al dan niet bestaan van een overlegverslag met
de gemeente H. - daadwerkelijk een Woo -verzoek wil indienen .
Groeten,
Van: < odnhn .nl >
Verzonden: maandag 10 juli 2023 16:57
Aan: < odnhn .nl >
Onderwerp: Woo
punt 2) Ook zijn alle LOD ’ s niet meer geldig, zie mail 31 januari 202316.03 uur, dus is de
vloeroppervlakte van ’ t winkelgedeelte (lees Horeca) nog steeds te groot Lw. mag max. 10% van het winkelgedeelte bedragen. Ook daar geen tekst meer in uw hercontrole rapport van 3 mei zaak
no. 0D.0MG . 006615/DMS421310
Daar zou met de Gemeente H. overleg komen i.v.m. ihkv de APV, toezicht op houden.
Dus 'n Woo verzoek aan U OD NHN hierover.
Hoi ,
Gaat bovenstaande passage over een oud Woo -verzoek?
Met vriendelijke groet ,
Jurist

Zo werkt de Gemeente H., alles mondeling en anders is het wel NIET aangekomen(vertegenwoordiger van klaagster). Dan kunnen ze beiden, OD NHN en de Gemeente zeggen, wij hebben het onderling doorgenomen en besproken en NIETS wordt er vastgelegd.

Er zijn al bedreiging naar de vertegenwoordiger van de klaagster uitgegaan, hij kwam een klusjesman 's avonds met diens hond tegen, De klusjesman zei tegen hem, als mijn hond was afgericht, dan had ik hem op je afgestuurd. Wat moet Jij je FLINK voelen he!!


Klaagster Mevr. A.V. woont in Hoorn.

toevoeging 27 sept.2023
Wij hebben contact gehad met het "Landelijke regionale team.
Mijnheer dit kan niet, U kunt het beste de Hoofd Officier van het OM Haarlem met een art 12 procedure, een verzoek doen, het Sepot, opnieuw te gaan bekijken, dit moet op nieuw weer uitgewerkt worden. Overige Horizontale Fraude mag niet twee maal aan de kant gezet worden.

Ook blijkt de Gemeente H., alles in het werk te stellen, om de illegaal vestiging open te houden. Nu veelvuldig controles en gister de 26 ste september, weer controles. De daar bezig zijnde verhuurder van 5 appartementen "rook" een duidelijke geur van brood en had een onderhoud met de Controleurs, conclusie wij ruiken het hier ook. De Eigenaar van de appartementen zei ook, mijn huurders zijn maar kort hier woonachtig, maar klaagster woont hier al lang.
Maar per saldo werkt het OD NHN, samen met de Gemeente H., niet aan handhaving van de "WET"! Ook kregen wij mailtjes via de Woo binnen, daaruit blijkt, dat er onderscheidt wordt gemaakt, de ene Burgers die in overtreding is, moeten wij beschermen! De andere Burgers, die veelvuldig Woo verzoeker indient, "moeten wij die nog serieus nemen!? De omschrijving in de mails is dan ook: "de bekende Woo verzoeker"! De naam wordt niet meer genoemde! En hoe komt hij aan die "kennis"! Oh ik zie 't al, dat alle LOD's vervallen zijn verklaard, heeft hij uit een eerder Woo verzoek verkregen.

Zo wordt je behandeld als Burger, die overlast heeft en waar de Gemeente H. met belangen verstrengeling, je "MONDDOOD" maakt.

toevoeging op 28 sept.
Wij moesten met slachtofferhulp contact zoeken. Een juridisch deskundig zou ons begeleiden. Wij moesten de twee aangiftes opsturen en de begeleidende brief.
Daarin stonden in de kop slechts 1 aangifte, maar onderaan werden de twee PL 1100 nummers wel genoemd.
Toen de deskundige terugbelde, zie zij, het gaat om 1 aangifte en daar wil ik met U over spreken. Mevr. het zijn er TWEE!
Waar staat dat? Vrijwel onderaan de 1ste pagina van de brief! Een moment stilte, oh ja ik zie 't. Dus de tweede pagina had zij dus helemaal niet ingelezen.
Mijn indruk, het is zo complex, allerlei bestuurlijke en strafrechtelijk feiten, maar waarom vindt U het erg, dat de twee PV's niet worden uitgewerkt!?
Ons vertrouwen was toen gelijk weg, een slecht start bij het Slachtoffer "Loket"!
Mevr. had er geen zin in! Door wie wordt "Slachtofferhulp" gesubsidieerd?

In de aantekeningen van 15 maart 2022
lezen wij het volgende: Bouwtekeningen waren er niet, vage schetstekeningen, zonder maten en duidelijkheid over ruimten wat daar ging plaats vinden. Later kregen wij via de Woo foto's i.p.v. bouwtekeningen met maten en ruimte bestemmingen. Ja, wat wij niet hebben, kunnen wij niet sturen, schreef de Gemeente H.. Terwijl een Architect bouwtekeningen in drievond daar moet ingediend. Maar hier is een Projectontwikkelaar en die mogen van alles.
Horeca was 10% mogelijk, maar de verbouwing laat zien van ca. 35%, Ach, dan werkt de Gemeente H. mee aan/met 'n "VEEGPLAN" en dan is dat probleem ook op gelost! Maar wat zei de voorzitter in de Bezwaarcommissie van de Gemeente H. oud rechter, v.O. v.d. A., hier moet een normale procedure plaats vinden en dat duurt ca. 5 tot 6 maanden!! MAAR dat duurde te lang en werd de publicatie maar niet geplaatst in de plaatselijke Courant en ook uit het verslag van de HOORZITTING gehouden! Naar aanleiding van Wob/Woo verzoeken van klaagster werd het ca. 1,5 jaar na de vergunning alsnog in de Courant geplaatst Okt. 2020. Lopende bezwaarschriften , ach zei de Gemeente H., excuus voor dat "verzuim"!
Dat de Horeca aanvraag op een Woongebied werd gedaan, ach, fout van de invuller zei de rechter de V. en die ging daarin MEE!
Voor een BiBoB onderzoek moeten er wel duidelijke aanleidingen zijn. Echter, de standaard procedure was altijd een BiBoB toets. Zeker als er meerdere BV's op Nieuwland 6 zijn gevestigd en nog steeds. De vervanger van Pide P, die weg moest i.v.m. een hennepkwekerij elders in de Gemeente H., ging ruim voor het verstrijken van de huur termijn van 1-7-2023, al plaats maken voor een andere huurder Al., maar nog steeds drie BV's op dat adres. Afvoerpijpen van lucht, geur en afvoerstoffen, waren niet uitgemeten en tijdens de zitting van 1-6-21 te Haarlem, schetste de tekening van het OD NHN de volgende verwarring, toen mevr. de rechter S, dit doornam, ging de huurder K. staan en zei tegen de rechter, maar die afvoerpijpen kloppen niet met de werkelijk aansluitingen. Wat zegt U, dus de tekeningen kloppen niet!? Dat is juiste zei de huurder K.!

Maar mevr. v.T. van de OD NHN, wat moet ik dan met deze tekeningen die niet juist zijn? Mevr. de rechter, ik heb die tekeningen niet gemaakt en ingeleverd, daar moet U bij mijn collega's zijn, maar zijn die hier aanwezig? Neen, zei mevr. v.T. van het OD NHN.
De Rechter de V. te Alkmaar vraagt over het beoordelingsformulier Activiteitenbesluit, er worden geen dranken en voedingsproducten genuttigd in de aanvraag! Wie heeft dat ingevuld vraagt de rechter? De derde partij niet de Gemeente H. niet, beiden ontkennen de invulling van het beoordelingsformulier, maar WIE dan wel zegt de Rechter!
Dan vraagt de rechter aan de vertegenwoordiger van Klaagster, weet U dat dan!? De vertegenwoordig zegt 't volgende: " wij hebben het Formulier van het RUD*+(nu OD NHN) gekregen, dus zullen zij dat wel hebben ingevuld, want er staat ook geen handtekening en datum onder!!
En zo word je ook voor de rechtbank bedonderd, iedereen doet mee en dekt 't af!! Zo werkt het in deze zaak. Alles moeten doorgaan en het RECHT van derde wordt NIET gerespecteerd! Voor ingenomenheid, ook van de dienstdoende rechter(s)!

media, dit ontvingen wij van 1 lezer! Met dank.
Deze week op de Edese Vos!

Transparantie bij de overheid is ook het thema van een prikkelende column van N. E.: 'De overheid heeft geen geweten, maar wij nog wel?'ga naar
https://edesevos.nl/de-overheid-heeft-geen-geweten/


Zembla-onderzoeksjournalist T. v. d. H., opgeleid aan de CHE in Ede, ligt in zijn werk regelmatig in de clinch met voorlichters. Hij dacht op een gegeven moment: dat moet toch constructiever kunnen en ging hierover open en eerlijk in gesprek. Daar rolde een interessant boek uit met een hoop inzichten in de relatie tussen pers en pr. Het is gratis te downloaden, de link staat in het artikel.

De Edese Vos gaat klachten van omwonenden over de Edese biomassacentrales monitoren om te controleren of en hoe er door Omgevingsdienst de Vallei wordt gehandhaafd. Dit naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State dat er terecht een dwangsom is opgelegd voor het niet tijdig melden van giftige uitstoot.

Word een vriend(in) van de Vos

De Edese Vos houdt in alle belangrijke dossiers de vinger aan de pols. Waardeer je onze scherpe en vasthoudende journalistiek? Je helpt ons door een 'vriend(in) van de Vos' te worden.

toevoeging 30 sept.
Brief ontvangen van het OD NHN op 29 sept., maar in de woonplaats van Klaagster verzonden op 26 sept. 2023.
Het gaat steeds meer op een soort Soap lijken.
Wij vragen via de Woo controle rapport(en) op als die er zijn. Want de controles op 3 en 14 maart 2023 waren voor de vestiging van de Bakkerij en Lunchroom desastreus, de Lunchtoom beheerder zit er illegaal, geen enkele LOD's en alles wat er mee samenhangt, zijn vervallen.
Wat schrijft het OD NHN te H.
U vraagt in uw handhavingsverzoek een verslag van dat overleg op. Uit navraag binnen het OD NHN is gebleken, dat het verslag waarop U doelt, "mondeling heeft plaatsgevonden. Er bestaat geen verslag van.
Zo word je behandelt door het OD NHN.
De ene schrijver voelt zich nog machtiger, dan de andere.
Dwangsommen, door in gebrekestelling willen zij niet overmaken. Steeds ook nieuwe zaaknummers, om het eenvoudig te houden. En dan controles houden bij een illegale vestiging en Gemeente H. weigert te handhaven. Als wij de woning van klaagster binnen willen gaan, dan wordt er een "SCHREEUW" richting ons gegeven, van," ik zie jullie wel en zien jullie mij"!? Dit soort bedreigingen en straks de gevolgen die pas in Rotterdam zijn geschied!! Oh ja, het OM had al gewaarschuwd. MAAR wij hebben bij het OM te Haarlem, per aangetekende om bescherming gevraagd, taal noch teken als antwoord van dit OM kantoor. ZO werken OM's, achteraf te hebben gewaarschuwd, maar naar een volgcontrole van HUN waarschuwing, qua uitwerking ervan, is er niet bij!!!
De dramatische gevolgen van 3 doden te Rotterdam.

toevoeging 1 okt. 2023
Drama in Rotterdam. Daar had het OM al voor gewaarschuwd! Jawel, maar wat deed het OM? Falend beleid en deze mevr. deed wat van de burger wordt gevraagd. OPLETTEN en vreemde situatie doorgeven aan de Politie. Dat werd Moeder & dochter fataal!
Falend beleid van de Overheid en andere instanties van de OVERHEID zetten burgers tegen elkaar op, te BIZAR om waar te zijn.!
Dat zien wij ook met de "RECHTSPRAAK" waarmee wij te maken hebben, Aangiftes worden niet aangepakt, 1 van die aangiftes was een gevolg van een brief aan de Burgemeester van H.. De Dienstdoende ambtenaar bij de Politie wilde die ook wel lezen, nadat de brief gelezen was, zei de ambtenaar, hier wil ik de onderliggende stukken van inzien!
Want genoemde partij heeft wat met Witwassen en hennepkwekerij te maken, DIT KAN DUS NIET. De stukken werden aangeleverd en NU wordt de aangifte NIET doorgezet!? TERWIJL de Politie ambtenaar zei, DIT KAN NIET, ik wil hier aangifte van gaan opnemen!
BIZAR deze niet door zetten van de aangifte! DIT is geen reclame voor de Gemeente H.. Maar de Burgemeester is het HOOFD van de Politie in de Gemeente H.

Waarom is er dan OPSPORING VERZOCHT OP TV!? Neen, Gemeente H. moet afgedekt worden en daar hoeft de Burger niet voor te zorgen!


Uit Filippenzen 2, 1-11
Een passend stukje voor de Rechters: " Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de andere hoger dan Uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van de naasten. Die gezindheid moet onder U heersen!


toevoeging 2 okt. 2023
Waar kunnen burgers HUN recht halen?
OD NHN en de Gemeente H. werken samen, wij hebben al jaren de vraag en het motief gevraagd aan/bij de Gemeente H., Waarom mocht Pide P. terug komen in 2002/3 naar het Nieuwland 18 !? Er waren diversen vormen van overlast, verkeer, stank/geur bij de "buren"! RUD toentertijd, vertelde o.a. de buren, met 1 jaar is Pide P. vertrokken, maar vertelde niet waar heen en hielden twee publicaties in de media achter, die bleven in de "lade"!
Steeds worden de OD NHN en de Gemeente H. door de rechters in het gelijk gesteld o.a. dat is NU niet aan de orde antwoorden de rechter(s) dan!
Het OD NHN komt steeds met andere zaaknummers aanzetten, om zo ons op een "dwaalspoor te zetten" en zo de Dwangsom van ingebrekestelling niet te hoeven betalen!
Woo verzoeken van 22 en 26 febr. en 18 april 2023, worden steeds niet geheel beantwoord. De Directie van het OD NHN krijgt een brief op 30 april met klachten o.a. doorgegeven via Trigion (Schiedam). Op 3 mei 2023 is er een rapport OD.OMG-006615/DMS 421310 resultaat alles in Orde!
Op 23 mei 2023 komt er een verzoek motivering bezwaar tegen Woo-besluit. Dat doe wij op 24 mei 2023 uitgebreid.
Op 6 juli 2023 weer een verzoek, van mijnheer A.H. van het OD NHN en weer andere zaaknummers en omschrijvingen.
OD NHN wil gewoon de zaak die er illegaal en zonder KvK inschrijving werkzaam is, handhaven. Openingstijden worden aan de laars gelapt.

toevoeging op 3 okt. 2023
Op 26 sept. 2023
hebben wij een gezamenlijke brief aan de Burgemeester van de Gemeente H. en het OD NHN gestuurd. Afwijkend en denigrerende taal en wij hebben geen stukken meer voor de Woo verzoek. Maar die loopt nog van 22 en 26 febr. en 18 april 2023.Het OD NHN weigert controles uit te voeren, naar aanleiding van 't desastreuze rapport van 3 en 14 maart. Daar zou binnen 4 weken weer een hercontrole worden uitgevoerd, er was weinig goeds bij de voorgaande controle van 3 en 14 maart.
Dat hercontrole rapport is er niet of het OD NHN wil dat niet geven. Maar steeds hebben zij andere argumenten ter afwijzing van die Woo verzoeken.
Of wij hebben mondeling zaken geregeld, dus wijzen wij het Woo verzoek af.
Of de Gemeente H, e/o het OD NHN maken er een "BESLUIT" van en dan kun je binnen 6 weken een Bezwaarschrift indienen. En dan NAAR de Rechter.
Daar heb je in Alkmaar en in Haarlem weinig goeds te verwachten.
Wij hebben naar het OM te Haarlem al 5 aangetekende en 1 met bewijs van afgifte gestuurd.
TOTAAL GEEN antwoord terug ontvangen.
EN nu weer afwijkende antwoorden, het OD NHN heeft er een "rommeltje" van gemaakt en daar slaan zij ons mee om de "OREN"!
Zoek het zelf maar uit in onze "PUINHOOP"!
MAAR de stukken die er moeten zijn, krijgen wij niet.
HET OD NHN probeert ons mee te krijgen, om de illegale vestiging t laten controleren. DAN zijn wij OOK mede plichtig aan een "onrechtmatige DAAD"!
En daar passen wij voor!

Naar aanleiding van de terugkeer naar de Binnenstad van H., vertelde een inspecteur van een RUD elders in Nederland het volgende:" U moet de Gemeente H. vragen naar de motieven van medewerking aan het Pide P., die op een industrie terrein te Z. gevestigd was, weer terug te mogen terugkeren naar de Binnenstad. van H."? ook vragen naar de stem verhouding en welke partijen er voor en tegen waren. Daar is door de Gemeente H. nimmer een antwoord op gegeven. OOK veelvuldige hebben de rechters in alle zaken dit NIET op willen nemen in hun beslissing. Pide P. was dus illegaal teruggekeerd en gaf een partij in hun oude vestiging te Zw. (Gemeente H.) een langdurige hennepkwekerij te start en wel ca. 15 jaar lang, zonder controle van het RUD (nu OD NHN).
Dat kwam uit op 7 juni 2020 in het Week Courantje te staan! Wat deed de rechter te Alkmaar op 15 maart 2022 ermee? Die zette een lachwekkend verhaal in de aantekeningen van die zitting! MAAR ontweek ons Wob verzoek aan de Gemeente H., welk motieven waren er om medewerking te verlenen aan de terugkeer van Pide P. naar de Binnenstad van H.. EN de mogelijkheid te creëren voor een "Hennepkwekerij" in de vestiging op het Industrie terrein te Z. Gemeente Hoorn.
De Rechter schermde de Gemeente H. af en ging geen nadere vragen & onderzoek aanvragen bij de Vertegenwoordiger van de Gemeente H. dhr. K.!

Zo worden Burgers in Nederland behandeld. De TOESLAGEN AFFAIRE is ook zo'n voorbeeld! Wij voeren en worden openlijk bedreigd! Ach, als zij*(lees wij) worden opgeruimd(Lees zoals te Rotterdam), ja dan heeft geen RECHTER, zich afgevraagd, hoe hadden wij dat kunnen keren!?


Falende Gem. H. en RUD nu OD NHN zijn de oorzaak en die verhalen ze nu op mevr. V.
schrijven d.d. 3 okt. 2023
Geachte OD NHN en RUD in het verleden.

toevoeging op 4 okt. 2023 brief aan OD NHN 3 okt. 2023
Wij krijgen steeds meer tegenstand van de Rechter, Gemeente H. en Ook OD NHN (was RUD).

Is dat terecht? Neen, ik zal het uitleggen, Op vele Wob nu Woo vragen bij de Gemeente H. , waarom mocht Pide P., moest ?? weg, mede door klachten omwonenden en verkeersproblemen vertrekken uit de Binnenstad (lees Nieuwland 18) begin 2002. Die gingen naar Industrie terrein Corantijn 25 F te Z (gem. H.). PROBLEMEN opgelost zou je zeggen!

ECHTER en nu begint het, wie gingen er in de fout? Gemeente H. en RUD! Welke fouten? Gemeente H. liet die terugkeer Pide P. toe, ZONDER de nodige vestigingspapieren etc. etc. (lees) zonder aanpassingen aan Gebouw Nieuwland 18 van afvoer en installaties en het RUD ging dubbel in de fout! Zij danste mee met de foute samba, nauwelijks meer controles, die waren niet of nauwelijks bij WoB verzoeken te verkrijgen over Pide P. op de nieuwe vestiging te Corantijn 25 F en in de Binnenstad van H. , maar wel klachten bij de naaste bewoners en ook geen controles op Corantijn 25 F te Zwaag! Minstens 15 jaar draaide daar een hennepkwekerij onder de naam Bakkerij en pizza Pide P. en bestellingen werden soms door een ander gedaan! Lichtje branden bij het RUD & Gemeente H.? Neen hoor, dus na diversen WoB en Woo verzoeken van ons ( Fam. V.) bij de Gemeente H. en bij RUD en NU OD NHN, weigerde Gemeente H. en RUD (nu OD NHN) aan wettelijke eisen te voldoen aan de vragenstellers. Wij kregen van 't College en alle Raadsleden van de Gemeente H. geen papieren en wie van de Raadsleden hebben voor e/o tegen gestemd "terugkeer van Pide P. naar de Binnenstad van H.. NEEN, onfatsoenlijke opmerkingen, de BEKENDE Woo Verzoeker. NU moeten wij ons nog schuldige voelen ook, door de grove nalatigheden van de Gemeente Hoorn en het RUD (nu OD NHN).

IS DIT DE RECHTSSTAAT NEDERLAND!! Mevr. V. is door beide partijen in de vernieling getrapt en de Heren v. D.(met vervroegd pensioen) en nu F. wassen hun handen in onschuld.

Meer onbegrip dan begrip voor de ontstane situatie hebben wij als klagers ,hier door het falend beleid door de Gemeente H. en OD NHN, als controleren instanties ontvangen. JULLIE REDDEN, JE KONT ZELF MAAR, maar gelijke behandeling als burger van Nederland en dus ook in de Gemeente H., hebben wij "node gemist" en nog steeds.

Vertel 't door, zo werkt 't bij veel Semi - Overheden en doe UW voordeel. Advocaten daar hebben wij 't niet meer zo op! Voor het geld wat zij vragen, zou door de OVERHEID ook een betere controle op MOETEN zijn. Onze advocaat zag niet eens dat wij 6 meel leveranties nota's ZONDER BTW aan hem overhandigde! O ja, maar dat kan tocht niet zei hij. NEEN, maar hij bracht het tijdens de zitting NIET meer ter tafel!!! De Meel was eigenlijk voor België bestemd!
Slappe verdediging en nauwelijks als een "PAARD" op de haverzak!

toevoering op 5 okt. 2023
OOK keek de Gemeente H. de andere kant op, ca. 2 weken werd er illegaal 's nachts en tot ca. 07.30 uur asbest gesloopt, totaal geen controle en de Gemeente H. wist dat de panden vol zaten met asbest, een andere partij mocht de "kruimels asbest weghalen en die moest een "asbest vrij verklaring afgeven"! Ook werd dat in een zitting ingebracht, acht Semi-Overheden mogen heel veel verzinnen van "rechters en die geloven 't"! De gehele omgeving bewoners van het Nieuwland te H. zijn daar aan bloot gesteld! Ach, gezondheid Binnenstad bewoners in H. deert de Gemeente H. helemaal niet! Ook klaagster, die er vlak bij woont.

Overheid & Semi Overheden zetten burgers tegen elkaar op, dat is onze ondervinding OOK!
Je kunt beter een van die "Gelukszoekers" zijn, die dagelijks binnen komen. Die hebben meer "rechten & bescherming", dan eigen burgers.

Wij krijgen geen bescherming, die bescherming hebben wij ook aan de Hoofd Officier Mevr, Mr. S.J.S P. gevraagd! Geen enkele antwoord gekregen. Zo word je behandeld door het OM te H.
Kamerleden hebben meer RECHTEN, dan de gewone burgers en zeker op bescherming niveau.

Wie heeft gisteravond 5 okt. onze aansluitingen en van de computer en andere in & op ons kantoor eruit GEGOOID!?
Vanmorgen (6/10/23)hebben wij alles moeten herstellen, voordat wij weer komen opstarten!


okt. 6 2023
Wat stralen de partijen een MACHT uit en dat willen ook zo laten voelen.
De Burger heeft straks niets meer in te brengen, contant geld betalen! Dan lijk je wel een crimineel en als je dat doet met wat grotere bedragen! Dan moet U verklaren waar dat geld vandaan komt. Heeft U dat soms met drugs verkopen of andere duistere zaken VERKREGEN!? Je bent gelijk een verdachte! Onze "nestor". denkt vaak terug aan het verleden! Toen bestelde een klant grote bedragen geld, die komt ik halen, want ik ga dan naar de "grondstoffen Beurs", daar betalen wij alles contant. Hoe gaat het er NU aan toe!?
Gisteravond, door alles te blokkeren bij diens huis!

8 okt. 2023
GEACHTE RECHTERS, OVERHEID en Andere Instanties, indien wij in dit schrijven iemand van U onrechtmatig bejegenen, zullen wij dit, naar aanleiding van UW opmerkingen, direct corrigeren(lees in dit schrijven weghalen/veranderen).

8 okt. 2023
Vanmorgen
had de voorganger het over "de oude normen & waarden", wat is daar nog van over.
IS HET Macht & Geld over andersom: "GELD & MACHT.
In de Bijbel had de Wijngaardenier daar problemen met de huurders van de Wijngaard. Toen zijn eerste knechten de opbrengst kwamen ophalen werden die mishandel en vermoord en de tweede groep ook ondergingen hetzelfde "lot' en toen zijn zoon als derde kwam, zeiden de huurders, dat is de erfgenaam en de zoon van de eigenaar van de wijngaard werd ook vermoord.
Wat zien wij NU in Israel gebeuren, Ontevredenheid bij de terroristen, en moord partijen.

9 okt. tijd 06.24 Dit gaat voor .!!
Vrede in de wereld raakt steeds verder naar .... en gezonde Verstand lijkt "totaal zoek te zijn"!
Waar is het respect nog voor de medemens!?
Wat een triest weekend en ONBEGRIJPELIJK wat er in Israel en BUREN gaande is! Haat overheerst en misdaad!

9/10/23 om 09.45
Worden wij door de Politie in H. gebeld.
Zij horen ons aan, Gemeente H. zet burgers tegen over elkaar op en lokken zo een soort van haat & geweld spiraal uit! Ook vertellen wij dat de huurder van Nieuwland 6 gefinancierd wordt met EUR 35.000 , terwijl het geld is met een kleurtje en hij zit er totaal onrechtmatig daar als "uitbater". WITWASSEN van geld blijkt dus geen prioriteit te hebben bij Politie, terwijl de tweede aangifte vanuit die basis door de Politie zelf werd opgestart; "dit kan niet zei de Politie en daar gaan wij, als U de onderliggend "feiten" kan overleggen, aangifte van doen!
Neen, OM en de Gemeente H. blijken wel degelijk beiden in de fout te zijn gegaan en dat moeten op allerlei manier onder het KLEED geveegd te worden! Ontmoedigingspolitiek ten TOP!
Wij moeten maar een art. 12 procedure opstarten te Amsterdam ,"als dat wel lukt" zei de ambtenaar van Politie, om alsnog de twee aangiftes te laten uitwerken.


Dit Bericht vanmorgen om 10.07 uur ontvangen
Geachte heer V.
In reactie op uw schrijven van 19 september 2023 kan ik u het volgende mededelen. In uw schrijven van 19 september 2023 verwijst u naar twee verschillende procedures. De eerst genoemde procedure met kenmerknummer HO21/55 ziet op uw verzoek tot heroverweging uit 2021.
De officier van justitie heeft op 7 oktober 2021 besloten om geen vervolging in te stellen.
Er is per brief van 7 december 2021* en nogmaals per brief van 11 februari 2022** aan u medegedeeld dat u tegen deze beslissing van de officier van justitie een artikel 12 SV klacht kunt indienen bij het Gerechtshof te Amsterdam.
Het Gerechtshof te Amsterdam zal de beslissing van de officier van justitie op juistheid beoordelen.
Verder benoemd u nog een tweede procedure met kenmerknummer HAA21/3191 WABOA V I3. Dit kenmerknummer is niet bekend bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland.
Uit uw schrijven maak ik op dat dit kenmerknummer wellicht ziet op een procedure die aanhangig is bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland.
Voor verdere informatie in deze zaak wil ik u dan ook verwijzen naar de Rechtbank Noord-Holland.
Het Openbaar Ministerie Noord-Holland kan gelet op bovenstaande op dit moment niets voor u betekenen. Daarom wil ik u nogmaals mededelen dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland niet meer inhoudelijk zal reageren op correspondentie van gelijke strekking.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mw. M.v. D
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Noord-Holland
Afdeling Beleid & Strategie, Juridische Zaken
Postbus 601, 2003 RP Haarlem
T: 088-6991600

* en **

Wij hebben op 7 febr. 2022 een aangetekende naar mevr. mr. SJS Preenen Strikt persoonlijk gestuurd met bewijs van afgifte. die is getekend terug ontvangen door ons op 8 febr. om 11.50 uur 2022
Het adres was Simon de Vrieshof 1 te Haarlem.
Nu werd vanmorgen telefonisch verteld, dat dat adres niet klopt en moet zijn Postbus 601 2003 RP Haarlem.

Zojuist(vanmiddag 9/10) weer gebeld met OM tel. algemene vragen ( op 1 drukken) wij zitten op de Simon de Vrieshof 1 in Haarlem. Rechtbank zei, U moet naar Postbus 601 schrijven, wij weten niet waar zij(Lees OM) zit. NAAST hen op hetzelfde adres!!
Het OM of wie daar ook zit, wil af van de betaling van de ingebrekestelling en de kosten van EUR 48,50 van verschillende aangetekende.
Zo wordt er met de BELANGEN van de Burgers omgesprongen te Haarlem.
In febr. 2022 vertelde een medewerkster bij het OM ons: " Wat moet U in Amsterdam voor die Art. 12 procedure doen? Er moet hier een uitspraak komen"!
"WELKE RECHTEN HEBBEN DE BURGERS NOG IN NEDERLAND"!?
Zo tracht het OM je "monddood" te maken, door te dreigen, met allerlei argumenten, door iemand van de officier en wij OM geven geen antwoorden meer.


toevoeging 10 okt.2023
Mevr. M. v.D
Schreef 11-02-2022 Als U klachten heeft tegen de beslissing van de officier van Justitie kunt U een Art 12 procedure opstarten bij het Gerechtshof te Amsterdam.
Gisteren hadden wij contact met het regionale bureau Politie en die herhaalde dit advies ook!! Maar dat is het afschuiven van de zaak over de twee aangiftes. OOK daar zou "WEL" een uitwerking moeten zijn, maar ht OM te A. en de Gemeente H. moet afgeschermd worden. Deze valsheid in geschifte en grove nalatigheid(lees straf zaak ven de Gemeente H. i.v.m. het terugkeren van Pide P. naar de Binnenstad van H., had nimmer meer mogen plaats vinden.
Dus zal een Art. 12 procedure hetzelfde effect hebben als bij de RAAD van State in juni 2023! Daar vertelde rechter V. het volgende: "er hebben al zoveel rechter naar deze zaak gekregen, wat moet ik dan nu nog"!?
De rechter kijken altijd over de "schouder". mee van de vorige rechter(s). DUS houdt U "geld en andere kosten in UW portemonnee"!
WAAR kunt in NEDERLAND nog je "RECHT HALEN"!? Echt niet door een Art. 12 procedure is onze inschatting!!
DAT zie je ook aan de TOESLAG AFFAIRE, daar moest ook van alles weggestopt worden.
Ze willen on een beetje BELACHELIJK MAKEN en dat lukt hen NIET!!!


Lees deze toevoeging
toevoeging op 11 okt. 2023
Verbijsterend verhaal bij mijnheer Kokkelman op de radio van 11.30 tot 12.00 uur. Daar was de leider van de ambassade uit Kabul op bezoek. Wat was er mis gegaan aldaar in Kabul? Eigenlijk kreeg U met UW team daar 'n onderscheiding door Defensie voor. Na het vernietigende rapport over de gang van zaken. Buitenlandse Zaken, onder leiding van KAAG, vond dat U daar had moeten blijven zitten, "DAT WAS BETER VOOR HET KAMER DEBAT! Dat kwam later uit, maar de Amerikanen kwamen juist bij U langs met: " jullie kunnen nu nog mee en anders niet meer. De Duitsers gaan ook mee, kwam in het verhaal naar voor! Later kwamen 13 Amerikaanse militaire om het leven, die waren op dezelfde plek waar wij(Nederlanders) waren geweest.
Wat ging er fout, Buitenlandse Zaken wilde niet luisteren naar de ervaringen van de deskundigen ter plaatsen (Lees het INTEL 'n term die wordt gebruikt, van kennis & ervaring ter plaatsen). Er is later overleg geweest met Defensie en elkaar laten uitpraten, over, dit moet in het vervolg beter afgestemd worden.
BUITENLANDSE ZAKEN van Kaag liet niets meer van zich horen!
KAAG ZOU DUS TER VERANTWOORDING moeten worden geroepen voor de 13 Amerikaanse militaire die daar gesneuveld zijn. Anders had de leider met zijn team te Kabul, met de DOOD voor OGEN, daar afgeschoten kunnen worden, HIJ was TERECHT teruggekomen concludeerde de Commissie in het vernietigende rapport, dat was uit gebracht tegen KAAG.


Zo gaat/ging het OOK in de strafzaken van Klaagster, alles moet buigen & barsten, maar het recht moet NIET positief beantwoord worden. WIJ RECHTERS, maken geen fouten! WIJ zien dat alles kan & mag! Witwassen met EUR 35.000, rekeningen zonder BTW, niet 1 rekening, maar velen. Ook rekeningen (fake) van installaties, die niet in/op het Pand Nieuwland 6 zijn geplaatst/binnen gebracht etc. etc.. Dwangsom EUR 1.750,-- die enkele weken later weer werd TERUGBETAALD. Alles kan en was "GEOORLoofd"!
DE rechters wogen dit ALLES NIET mee.
Wij denken vaak, IN WELK LAND LEVEN WIJ EIGENLIJK!? IN HET LAND VAN KAAG!!!?? EIGEN BELANGEN EERST!!??

toevoeging van 12 okt.

FATSOEN en NOG meer Fysieke druk zetten!
Gemeente H. stuurt steeds meer aangetekende, ook 11/10/23, maar niet met het opschrift van Mevr. Ch.C e/o van de Burgemeester van H. met een handtekening op de buiten kant van de enveloppen. Ook op andere post ontbreekt deze opschriften, die worden nu op een andere manier teruggebracht! Wij blijven geen loopjongen van de Gemeente H.
Wij sturen meer dan 5 aangetekende van de OM te H. en die zitten op hetzelfde adres als de Rechtbank en die KOMEN allen niet aan! 1 aangetekende was met bewijs van ontvangst en ook die werd niet beantwoord.Het adres was S. de V. te H., maar mijnheer U moet Postbus 601 te H. als adres schrijven, maar WAAR zit het OM dan!? Een andere medewerkster mevr. -- , Mijnheer die zit naast ons op hetzelfde adres. FATSOEN had deze Mevrouw dus wel, maar niet de andere partijen. List & bedrog straalt ervan af!
Zo worden wij als BURGER van Nederland door de Gemeente H. en het OM te H. behandeld.

13 okt. even rust op de plaats, wat zullen het OD NHN en de Gemeente H. volgende week weer uit de "hoge Hoed" toveren!?
Er is door beide instanties totaal geen eigen begrip voor HUN falend BELEID. De burger moet dat maar accepteren, maar dat doen wij niet!
Ze hebben alle plannen, maar "HET". uitwerken is er niet bij, zoals de studenten al tegenwoordig wordt geleerd! Anderen (lees de Burgers) de "kastanje uit het VUUR laten halen"!

14 okt.
Vandaag op een verjaardagfeestje werd er naar de Status gevraagd.
Verbijstering alom over wat wij vertelde, dat het dossier HAA20/1149 "bezwaarschriften Horeca en bestemmingsplanwijziging", met een gewicht van 533 gram aan twee kanten gekopieerd, buiten de zitting bij de Raad van State was gehouden door het OM te H.. Daar hadden wij nu totaal al 6 aangetekende aan gespandeerd en GEEN antwoord op gekregen van het OM. te H..
ZO WRRKT het OM samen met. ..? Andere partijen en moeten de twee Proces verbalen (lees aangiftes) niet uitgewerkt worden. Witwassen en financiering door een partij, die moest stoppen i.v.m. Drugs?hennepkwekerij op de Corantijn 25 F te Zw..
Niet te geloven zeg!!! De realiteit is toch wel zo, zo werkt het in Nederland.

15 okt.
De Raad van State had dus TWWEE dossier NIET in de zaak betrokken, het dossier van de deskundige dhr. H.E., dat "persoonlijk" op 7 juni 2023 bij de Raad van State was ingeleverd en het dossier dat het OM niet gad door gestuurd t.w. HAA20/1149 en dan een negatieve uitslag durft te nemen.
IS DAT ONAFHANKELIJKHEID? En dan te openen met, "er hebben als zoveel rechters naar gekeken en wat moet IK dan nog"!?
Is dit niet een schandaal, vooral als er al "ZEVEEL" Rechter ernaar gekeken hebben en de tegen partij toch blijft aanhouden"! DAN MOETEN ER TOCH lichtjes gaan branden"!
MEE die valsheid in geschrifte door de Rechtbank te A. en die BiBoB nagelaten door de Gemeente H., terwijl de buren van Restaurant P. op het Nieuwland WEL een BBoB onderzoek moest ondergaan. EN het was standaard bij de Gemeente H..
JIUIST nu met die hennepkwekerij op de Courant 25 F. te Zw. had dat WEL gemoeten.


D.D. 16 okt.
In en in triest dat dit in Nederland RECHTSPRAAK wordt genoemd.


Rechtszaken.
Heeft U ook rechtszaken lopen? VRAAG altijd het dossier op, want, in onze zaak blijkt wel, dat daar GEEN vaste "lijn" in zit. Ze sturen me, wat voor de rechters van belang is. NIET voor de tegen partij!
Infoormeer ook naar de advocaat en als die "plots van stemming verandert, direcvt een andere advocaat nemen.

17 okt.
Gerechtelijke uitspraak versus Abortus.
Wij kunnen deze vergelijking wel trekken.
Alles draait om het "RESPECT van de persoon"!
In het Gerecht om de juiste beslissing te nemen, die een rechtvaardige uitspraak verdient en bij abortus de aanstaande "MOEDER"!
Maar tegenwoordig zijn in "BEIDE gevallen", daar sterke twijfels over, zij worden het "LIJDEND Voorwerp"!


tijd 11.012 18 okt. 2023
Wij zijn nog steeds verbijsterd over de gehele GANG van Zaken bij Jutitie/Om & Raad van State.
Hoe kunnen deze instantie "RECHT SPREKEN", terwijl er dik boven staat, dat illegaliteit van prijs geven en beslissingen, zomaar afgedaan kunnen worden met " =excuus en sorry"! En daar komen de "INDIANEN teksten in de aantekening van de zaak te Alkmaar ", als onbegrijpelijk naar voren. HOE KUNNEN Justitie zichzelf zo verlagen??
Doordat wij haast 7 jaar gestreden hebben, worden/werden er steeds meer fouten gemaakt. De gehele beoordeling in in zijn totaliteit een ware "AFGANG geworden in onze ogen voor RECHTSZAKEN in Nederland"! Zou hier een enquete verzoek door de Tweede Kamer niet op zijn PLAATS zijn!?
BiBoB onderzoeken hadden hier wel op zijn plaats MOETEN zijn en waarom wilde rechter V van de Raad van State, dit en valsheid in geschrifte UIT deze ZAAK hebben!?


Zo wordt er GEZOLD met de belangen van de BURGER in Nederland, maar geen "recht gesproken"!

19 okt. 2023
Timmermans versus Macht.
Hij riep dat uit, DAN HEBBEN WIJ MACHT.


Mensen die de MACHT krijgen, kunnen plots veranderen in Hyenas en verliezen dan de realiteit & HET GEZONDE Verstand!
Macht geen een gevoel van, wij kunnen de onderdrukking van de BURGERS, BOVEN de WAARHEID zetten.

Dat heeft KLAAGSTER ook ondervonden, "de WAARHEID" moest weggedrukt worden"!
Zo werkte ook de Gerechtelijke MACHT bij HAAR! DAT kan in deze TIJD U ook overkomen, wees "waakzaam"!

De rechterlijke MACHT?
Algemeen gesteld, gedraagt niemand zich fatsoenlijk, eenmaal als hij macht heeft! Dat hebben wij ook ondervonden!

Wat vertelde Abraham Lincoln
Uitspraken door Abraham Lincoln
"ZIJ die andere de Vrijheid ontzeggen, verdienen HEMZELF niet!

U mag alles op UwBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL