No 3 Raad van State valt bij onze zaak door de MAND, Verbazing over deze Organisaties als OM.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 17/07/2024 15:45
Een hernieuwde versie, wij zaten aan het maximum van woorden. zie het begin op no 1 over de Raad van State en de toevoegingen op No.2 en nu op No.3
Het sneeuwbal effect werkt op volle "TOEREN"! Dat is ook de bedoeling en ZEGT het VOORT! 27 okt. We kregen vannacht(26/10/23)een mail met een MES! Zo worden wij bedreigd, dit past in het "beeld wat in Nederland gaande is"!

Vrije Nieuwsgaring als Feuilleton
Lees onze uitgebreid toevoeging van 21 september en van vandaag. Verbazend zoals het werkt in Nederland. Geen RECHT als burger!! MAAR zo worden Burgers wel door falende Partijen, zoals Semi-Overheid en Overheid, door aangiften niet uit te werken en niet te handhaven, ondanks bedreigingen, tegen elkaar OPGEZET.


Klaagster woont in Hoorn.
plaatsing d.d. 22 september 2023 om 04.52 uur
zaak HAA 20/1149 een dossier van 3,2 cm dik uit het proces gelaten. Dat juist belangrijk is voor deze zaak HAA 21/3191
Deze ZAAK gaat het OM Haarlem GATE heten. EEN BLAMAGE VOOR RECHTSSTAAT IN NEDERLAND!


De heer B. van het OM te Haarlem heeft
09-03-2020 08 04 het dossier HAA 20/1149 uitgedraaid. Maar dat is niet naar de RAAD van State gestuurd.

Wat stelt de uitspraak bij deze Organisatie dan nog voor!?

MAAR zo worden Burgers, door falende Partijen, zoals Semi-Overheid en Overheid, door aangiften niet uit te werken en niet te handhaven, ondanks bedreigingen, tegen elkaar OPGEZET.

Wij gaan hier dagelijks iets aan toevoegen, wij hebben een Herziening aanvraag bij deze Organisatie!
Het OM te Alkmaar heeft Valsheid in geschriften gepleegd in de zaak HAA 21/3191 om 10.00 uur te Haarlem op 15 maart 2022
Daar is vorige week uitspraak over geweest. NEGATIEF.

Maar de plaatselijke Politie vroeg bij ons de brief van 30 juni 2023 aan de Burgemeester van H. op en kreeg die van ons overhandigd.
Nadat de Politie de brief gelezen had, zei de ambtenaar; U krijgt deze brief niet terug als U de onderliggende stukken ook even bij ons langs brengt, dan weer wel.

Dat was een huurcontract en andere bescheiden t.w. de aantekeningen over de rechtszaak HAA 21/3191 en de inhoud was shockerend.

Er werd aangifte opgemaakt door de Politie i.v.m. "overige horizontale fraude", proces - verbaalnummer PL1100 - 2023141736-2

pleegdatum/tijd : tussen dinsdag 15 maart 2022 en 10.00 uur en dinsdag 15 maart 2022 om 15.00 uur

Verklaring
"Hier de aangifte van de Valsheid in geschriften tegen OM te Alkmaar d.d. 15 maart 2022

Morgen de het volgende stuk van, hoe de Raad van State ermee om is gegaan.
WAT is deze Raad van State door de mand gevallen. Dat is "onafhankelijke rechtspraak, maar MISLEIDENDE in Nederland" van de RAAD van State!?

Fraude van witwassen en financiering door DRUGS gelden kan in Nederland. Dat is bloot gelegd in onze zaak!!

D.D. 14 september 2023 Persoonlijk bezorg. Want de stukken die wij op 7 juni, ruim voor het verstrijken deadline, kende de rechter V. niet. Toen wij het woord kregen en ons "betoogschrift wilde voorlezen, zei de rechter, wanneer heeft U die afgegeven"? Soms vanmorgen bij het binnenkomen!?
NEEN, op 7 juni 2023 persoonlijk. Wat bleek, de Gemeente Jurist had helemaal geen stukken mee, die had zijn vrouw meegenomen in de auto vanmorgen! Daar had hij ze ingelegd. De Rechter V, kende de inhoud van dat lijflijke rapport ook niet en zei ook nog: "er hebben al verschillende rechters naar deze zaak gekeken, wat moet ik dan nog"!? Dat bleek ook, de deskundige die wij mee hadden, toen die zijn hand opstak en de rechter V. vroeg, mag ik ook nog wat zeggen? U komt straks aan de beurt. Daarom stond er niet achter de deskundige, dat hij BOUW deskundigheid was. Hij was Bouwadviseur en had ook rechtszaken voor Bos Kalis gewonnen, die liepen in de miljoenen. Hij was daar hoofd calculator geweest.
Henk mocht nauwelijks iets zeggen, in het rapport stond o.a. "duidelijke aantekeningen waar de afmetingen ontbraken, omschrijving wat men in ruimte gaat doen of produceren, ventilatie (aanvoer en afvoer),gegeven over geluid, die alle installaties bij volle capaciteit zouden produceren, 1 vluchtweg was niet op de tekeningen te vinden etc. etc.. en daar ging de rechter alleen over de vluchtweg in. De deur die de vluchtweg zou moeten zijn, was met een container gebarricadeerd. Omdat die deur geen overpad had en daarom stonden allerlei spullen buiten voor die deur. ER was geen toestemming voor "vluchtdeur"!
Ook had de rechter het over "dwangsommen" die opgelegd waren! Hij had niet gelezen over de eerste dwangsom, dat die betaald was op 12-01-21 aan de Gemeente H., maar de Gemeente H. maakte op 18-02-21 die dwangsom van EUR 1.750 weer over aan de betaler. Het totaal te betalen was EUR 17.500.
DEZE rechter had maar 1 doel, die BiBoB en die valsheid in geschriften mocht niet in deze zaak blijven staan. Maar wat gaat er met de twee aangiftes gebeuren? 1 Tegen de Gemeente H. wegens overige horizontale fraude en 1 tegen het OM wegens overige horizontale fraude? Daar hebben wij nog niets over gehoord!

Zo werkte deze rechter V, met het rapport niet af, dat niets "heel" liet van de gevolgde procedure van de Gemeente H.
Er komen nog veel meer zaken, die voorgaande rechters ook buiten beschouwing lieten. Eenmaal konden twee rechters er niet om heen en die zaak wonnen wij, jawel, door valsheid in geschriften en meineed! Beide gepleegd door de Gemeente vertegenwoordigster, tijdens de zitting. Zij had zelf gezien dat een collega dat belangrijke stuk uit het dossier haalde, dus gelogen. Wij hadden dat stuk ook niet en hadden dat ook later opgevraagd. De Gemeente. H. bleek "hetzelfde stuk te hebben, die wij hadden ontvangen, maar zonder STEMPELS erop"! Echter, wij hadden ook aangetekende stukken van onze juriste via haar kantoor gekregen! Maar ook via de WOB verzoeken gekregen, dezelfde aangetekende stukken van onze juriste bij de Gemeente. H. vandaan, maar daar stonden "wel stempels op van binnenkomst bij de Gem. H. en naar welke afdeling de postkamer ze moest sturen".Herziening verzoek aan de Raad van State te Den Haag HAA 21/3191 Herzien van de uitspraak 202203306/1/R1

De Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente H.
zaaknummer 1831999 Advies van CB - 3276 van 10 juni 2021

Conclusie
Het bestreden besluit is door ontbrekende motivering inzake parkeertoets*, de daghorecatoets* en de afweging ten aanzien van het gebruik als bakkerij van het oostelijke deel van het pand Nieuwland 6 gebrekkig. Indien deze motiveringsgebreken niet in de beslissing op het bezwaarschrift kunnen worden hersteld, moet in heroverweging besloten worden de vergunning te weigeren.

Ook werd door de Rechter V, een verhaal aangehoord over L. W. van 't OD NHN door de advocaat mr. W. V. van de derde partij.
Hij had onlangs nog met de heer L.W. gesproken, L. W. vertelde hem, dat mevr. V. niet moest zeuren, want de overlast stelde niet veel voor! Hiermee pleegde advocaat W. V. meineed, dit was een leugen verhaal.
Vertegenwoordiger van Klager van Mevr. A.V. heeft daarna contact gezocht met L. W. van 't OD NHN.
Die was zeer verbaast over het verhaal, ik ben ca. 3 1/2 jaar geleden bij uw dochter geweest, (Zie bijlage 5) en toen heb ik even mr advocaat W.V. gesproken, maar dat ging over iets anders. Ik heb mr. W.V. daarna direct gebeld, na Uw gesprek bij ons op kantoor en gevraagd, "wat verkoop jij nu bij de Raad van State voor een verhaal"!? Het bezoek van 3 1/2 jaar geleden had wel degelijk grond van klacht(het rapport van L.W is in ons bezit), dat was voor mij de laatste controle bezoek bij uw dochter(klaagster).


Het gevecht voor "recht" wordt door 1 mens beslecht! Voor de 1 doet de mens het goed, terwijl de ander "boet", voor het "onrecht", dat 1 mens beslecht!

Ook speelt het monddood maken van de "vertegenwoordiger van klaagster" een HOOFDROL in deze zaak en haar zelf, hij vertegenwoordigt zijn dochter en is al vanaf 11-07-2019 monddood gemaakt en mag alleen communiceren met mevr. Ch. C. van de Gem. H.. Deze monddood is een schending van de rechten van de Mens! Er is voorafgaande "GEEN" uitspraak door een "rechter opgelegd", die als basis voor het "monddood ten grondslag zou moeten liggen"!

Gronden van het hoger beroep.
Ingetrokken beroepsgronden.
2
De behandeling van de Rechter V. was zeer intimiderend en misleidend!
Het ging steeds over "de valsheid in geschriften te Alkmaar en de BiBoB"!
Deze 2 feiten wilde de rechter V. duidelijk uit de aanklachten hebben en somde verschillende feiten op die ook in onze brief stonden o.a. een haast klus te Alkmaar etc. etc..

"De Rechter bleek niet "onafhankelijk te zijn" en was vooringenomen tijdens de zitting"! Dit past niet in een rechtszitting. De getoonde foto van debebouwing van het Nieuwland, was niet aangekondigd en gaf geen juist beeld van de werkelijke afmetingen en KLEUR van het hoekpand Nieuwland 2..

Nieuw
OOK vertelde Rechter V., er hebben al verschillende rechters naar gekeken, wat MOET IK DAN NOG!?
Dat gaf al aan, dat Rechter V. voor ingenomen was.
WANT hij had niet eens de aankondiging gezien, want dan had hij wel anders beslist.
ER was een vergunning op 3 juli 2019 gegund, maar de aankondiging kwam pas op 19 oktober 2020.
EN er LIEPEN toen nog verschillende bezwaarschriften en dan mogen er nog GEEN vergunningen worden verleend. DAT schreef klaagster op 25 november 2020.


Maar op 31 juli 2020 diende zij ook een bezwaarschrift in tegen de inhoud van het beoordelingsformulier Activiteitenbesluit met zaakno. ,RUD 282536 d.d. 11 juni 2019. In een eerder Rechtszaak te Alkmaar wist niemand de Rechter te vertellen wie die beoordelingsformulier had ingevuld. Klaagster A.V. kreeg die formulieren via een Wob verzoek van het RUD. Vermoedelijk hadden die dat ingevuld, veelvuldig x ingevuld en ook bij " worden er dranken en voedsel producten in de Lunchroom geserveerd"? X ingevuld, niet van toepassing! Dit kon allemaal, want wie kijkt er naar en nog meer afwijking, Mevr. A.V. was de enigste klager, terwijl er "meer dan 5 waren". Ach, waar oordelen Rechters op!?
Als voorgaande Rechters dit niet beoordelen, moet de RAAD van STATE er dan wel op "oordelen"?

ER was een hoorzitting geweest en die ging niet over wijziging bestemmingsplan en afwijkende horeca qua max 10% en nu werd het MEER dan 10% van de totale vloeroppervlakte.
Nimmer een publicatie van geweest en er konden dus GEEN bezwaren tegen die verhoging van max 10% naar circa 35-40% van de totaal oppervlakte van het pand Nieuwland 6 worden ingediend.
De opening van de Lunchroom was op 5 juli 2018.
Bij productie 6 had dus moeten staan, "LEGALISATIE van de bestaande horeca"!
ER ontbraken nog informaties o.a. rapport akoestisch onderzoek!
En het rapport bodemonderzoek, dit rapport heeft Klaagster nimmer via de Wob alsnog toegezonden gekregen.
Geen Rechter die er aandacht aan besteedde, ook de Rechter van de Raad van State niet. ER het draaide juist om die Lunchroom, te groot en niet op een juiste manier verkregen.

Ach, dat deerde de Rechter V. niet, hij miste "DIE KENNIS"!
Wat een voor ingenomen rechter was V.
Beseft de Raad van State wel welke "kwaliteit deze rechter heeft"!?

Vertegenwoordiger W. V. wist niet dat je tijdens de zitting kon "wraken", dan had er geen intrekking geweest, van, wat er nu verborgen staat bij 2. Daar had Valsheid in geschriften en BiBoB behoren te staan.

WAT een MISLEIDING door de rechter V., en zijn duidelijk aanwezige "Ingenomenheid" straalde er vanaf in deze zaak!

Daarom hebben wij op op 4 juli 2023 een aangifte tegen het OM te Alkmaar laten opnemen, PL 1100- 2023141736-2
Daar horen wij NIETS meer over, taal noch teken!
Dat begrijpen wij nu wel.
OM ging in de fout met valsheid in geschriften en de Raad van State wilde dat wegpoetsen door Rechter V.. Dat was de gehele intentie van rechter V..

zie en lees de onthutsende aantekeningen van de zitting HAA 21/3191 om 10.00 uur op 15 maart 2022 die Alkmaar ons toezond. (zie bijlage 8).
lees pagina 2
De Gemeente H. heeft mij monddood gemaakt omdat ik te lastig zou zijn(dat monddood geldt voor Mevr.AMJ. - en WGM V. en loopt nog steeds). Het is een spel van drie petten (ook zo'n misleiding) V. had het over 2 petten! Ook van K. van 't OD NHN. Ik heb daar bewijzen van. Ik las later in de krant dat er een financieel directeur was. Pieter Kleins (verzonnen naam door OM, daarom voluit geschreven)was gevestigd en daar was zeker 10 jaar lang een hennepkwekerij. De bestellingen werden door een ander gebracht. In 2019 is hij gesloten. (Dit was pas in 2020) Zodoende ben ik erachter gekomen. zie bijlage 7. Daarin staat , wat ik, als vertegenwoordiger V. werkelijk had gezegd!! Ook nu wilde de rechter de V.'s krant, waar het juiste verhaal in stond, niet zien, die V. bij zich had en omhoog hield!

Wie heeft deze verhalen in de aantekeningen van 15 maart 2022 te Alkmaar verzonnen!?

Bezwaarcommissie 18 maart 2021 om 15.30 uur via Microsoft Teams
Van de Gemeente H. zaakno. 1831999
Liet allerlei tekortkomingen buiten de zaak.
o.a Beroep niet tijding beslissen. Schrijven aan advocaat Mr. P.v.H. d.d. 17-6-2021
Tegen deze beslissing heeft uw client eerder bezwaar gemaakt. Door een vergissing onzerzijds Lees Gemeente H.) is dit bezwaar niet op een juiste wijze en niet op tijd behandeld.
Excuses
Wij bieden onze excuses aan voor het feit dat de behandeling zo lang op zich heeft laten wachten. We rekenen erop dat met etc.etc.! Zo wist de Gemeente H. steeds de zaak te verleningen.

De Juriste Mevr. S.E. had haar, haar verweerschrift per aangetekende ingediend. Deze was bij de Gemeente H. niet binnengekomen, de zoveelste aangetekende die niet bij deze Gemeente H. was binnengekomen. Ontmoedigingspolitiek en "list & bedrog" door deze Gemeente H.!
Wat bracht de juriste in?
De Omgevingsdienst heeft geconstateerd dat er dagelijks aantasting woon- en leefklimaat is en er maatregelen nodig zijn. Bij dit besluit is geen onderzoek geweest wat nodig was, omdat de klachten gegrond zijn verklaard. Aanvrager/exploitant is verder eerder in beeld bij de politie geweest i.v.m. hennepexploitatie. DUS had ook voor deze aanvraag BiBoB toegepast moeten worden. Dat bij een eerdere koper van het pand Nieuwland 6 "wel moest gebeuren", die even verderop het Nieuwland te H. zij zaak had (en nog heeft), bij hem wel van toepassing was, omdat het beleid van de Gemeente H. i.v.m. BiBoB een standaard voorschrift was.
Belangen verstrengeling speelde hier de belangrijke rol bij deze procedure zaakno 1831999.
Alles wat in deze zaak werd aangevoerd, werd getraineerd door de Gemeente H. e/o er buiten gelaten!

Wij voegen de komende dagen steeds meer over de "dwaling van de Raad van State toe en hoe rechters "meegingen (lees bewijsstukken wilde de rechters tijdens de zittingen niet zien, terwijl de vertegenwoordig van mevr. A.V. die bewijsstukken wel naar de rechters toe willende brengen ter inzage. WAS niet nodig zei de rechter dan) met de listen & bedrog van de Gemeente H."!

Gisteravond (18/9/23 om ca. 18.35 uur) werden wij gebeld door L. d. G. van het OD NHN of wij wilde meewerken aan 3 controles van de naast Nieuwland 4 gevestigde illegale A. lunchroom en dan gelijk ook controle in het huis van mevr. A.V.!!
Maar mijn d.G., wij laten ons niet in met dit soort praktijken, maar de achtergrond was natuurlijk, jullie werken OOK mee en op deze manier aan de in stand houding van deze illegale lunchroom en is mevr. A.V. ook verantwoordelijk!
Ook kregen wij 's avond een brief/enveloppe van de Gemeente H., die was niet volgens afspraak aan de buiten kant afgetekend door mevr. Ch.C of door de Burgemeester dhr. J.N.. Dus gaat die straks weer terug, maar daar gaan wij de volgende maal EUR 25 in rekening brengen voor bezorgkosten. Wij worden nu gebruikt als "loopjongen" van deze Gemeente. Wij zijn nog steeds "monddood gemaakt al sinds 11-7-2019"! Wij mogen alleen met mevr. Ch. C communiceren, maar hoorden ca. 1,5 maand geleden dat die Mevr. Ch. C. er al ca. 1 jaar niet meer werkte! Mevr. Ch. C. is vertrokken zonder ons daarvan in kennis te stellen en met wie wij WEL mogen communiceren (lees haar werk overdroeg aan)!

Wij zijn gewoon vleugellam en dit legt een enorme fysieke en lichamelijke druk op ons beiden t.w. mevr. A.V en haar vertegenwoordiger.
Ook worden er spelletjes met ons gespeeld, want zo doen ze met vervelende mensen vertelde iemand uit ons netwerk.
U bent dus gewaarschuwd als lezer. Zo werken Overheid en Semi-Overheid samen en daar moet de "waarheid voor wijken"

Gisteren
hadden wij contact met het OM te Haarlem, noemt U de Proces verbaal nummers eens op! Dat gedaan en wat "bleek", de BEIDEN proces verbalen hadden GEEN pakket nummer, dus zijn ze NIET doorgezonden naar het OM te Haarlem.
Gisteravond kregen wij contact met het Landelijke meldingen van aangiftes en die waren zeer verbaasd dat Politie te H. deze niet had doorgezonden.

Wij gaande Politie te H, benaderen en zullen vRagen deze PV's alsnog door te sturen (lees verzuim uitleggen)! Als de Politie te H. U niet binnen 1 week heeft gebeld etc. etc., dan belt U weer en zullen wij actie ondernemen.


Het is een groot "ingewikkeld spel" aan het worden, iedereen DEKT elkaar af!!

nieuw om
05.41 d.d. 21 sept.
Heeft U een zaak tegen de Overheid e/o Semi-Overheid.

VRAAG dan het totale Dossier OP!
Ook wij kregen dat niet van de Raad van State, maar NU begrijpen wij, dat Haarlem de dossier(s) niet op wilde sturen! Ja, zelfs na meerderen Aangetekende, waarvan er zelfs 1 was met "bewijs" van aankomst.
Zo wordt de "WAARHEID" de nek omgedraaid!!

Wij kregen van de Raad van State begin deze week het(gedeeltelijke Dossier). Waarom, dat weten wij NU!?
De zaak HAA 21/1149 hadden wij verloren, na administratieve behandeling, dus gingen wij twee maal in "VERZET"! Die zaak wonnen wij, omdat de Gemeente H. tijdens een van die zittingen, "Valsheid in geschrifte en meineed pleegde"!

De uitslag zit slechts in het dossier bij de Raad van State! Waarom niet het gehele dossier HAA 21/1149?? Er waren twee zaken ook HAA 21/1150, maar die voegde Gemeente H, samen, terwijl er wel twee maal de leges betaald was.
Doordat wij die zaak wonnen, werden bepaalde vergunning OOK nietig en zou dat opnieuw behandeld moeten worden. NU werden allerlei zaken NIET meegestuurd naar de Raad van State en daarom moesten er feiten uit die gewonnen zaak, niet zichtbaar, maar wel behandeld worden in deze zaak!

DIE moesten er uit en dat vertelde de vertegenwoordiger ook tegen de Rechter V.!
Maar dat werd anders omschreven, maar NU in de aanvulling van gister (20/9/23). heeft de vertegenwoordiger van mevr. A.V dit duidelijk verwerkt.

Want de Gemeente H, had in die zaak HAA 21/1149 een samen spel gespeeld met de juriste van mevr. A.V. Want die juriste trok haar Proforma Bezwaarschrift in en laat mevr. A.V zelf op dezelfde dag een "bezwaarschrift insturen"!
Dat vond de Recht mr.E. in die verzet zaak ook heel bijzonder! En laat dat Proforma bezwaar van de Juriste OOK niet in het dossier zitten bij de Rechter E.! Schorsing van 15 minuten en anders doe ik uitspraak zei rechter mr. E.
Na de schorsing kwam het ingetrokken proforma bezwaar NIET boven water, toch deed de rechter mr.E. GEEN uitspraak en verdaagde de zaak naar een andere! zitting.
Toen vroegen wij ook, na een verzoek bij de juriste haar kantoor, om een kopie van dat ingetrokken Proforma bezwaarschrift en die kregen wij, na veel protest etc. etc.. van dat kantoor.
Enige tijd later kregen wij van Haarlem ook een kopie intrekking gericht aan de Gemeente H.
TOEVAL of niet, het was "dezelfde" die wij ook hadden gekregen van dat kantoor van de juriste!
De de volgende zaak van de rechter mr. E., vroegen wij "om de originele intrekking van dat Proforma bezwaarschrift en bleven volharden tijdens de zitting, dit tot ergernis van de Rechter en toen kwam de VRAAG van de rechter aan mevr. mr. B. van de Gemeente H.; "wat vindt U hier van"!?
Toen kwam het antwoord van mevr, mr.B. van de Gemeente H.:" ik heb zelf gezien dat mijn collega het uit het dossier haalde, want anders zou ik nu valsheid in geschrifte plegen"!
De zitting werd gesloten en zou later nog eens "gewogen" worden!
Direct na de zitting bij thuis komst hebben wij diversen andere aangetekende van die juriste gekopieerd en naar de Haarlem gestuurd! Niets bijzonder zou U zeggen, maar toch wel!!
Want alle door ons opgestuurd aangetekende waren voorzien van stempels van binnenkomst bij de Gemeente H. en ook nog 1 ander stempel, vermoedelijk door de "Postkamer", naar welke afdeling waar 't stuk naartoe moest.
De volgende zitting werd door een andere rechter gedaan t.w. mr. B. en die begon niet over de "valsheid in geschrifte en ook niet dat er in de vorige zitting "meineed" was gepleegd!
Het werd een korte zitting en er werden zaken besproken over het dragen door een aanvullend bezwaarschrift van 12 augustus waarop de Gemeente H. niet op had ingespeeld en beantwoord. Maar in de tussentijd was er WEL vergunning afgegeven op 3 juli 2019 en die werd pas in oktober 2020 bekend gemaakt waar nog bezwaarschriften ingediend hadden kunnen worden gedaan t.w. daghoreca en bakkerij Nieuwland 6.. Dit alles ZAT niet in het dossier dat de RAAD van State naar ons heeft opgestuurd. OMDAT OM Haarlem over dit gebeuren, niets in het dossier HAA 21/1149 had opgestuurd VOOR de zaak bij de Raad van State, dat daar zou worden behandeld. ALLEEN dat mevr. A .V, deze zaak HAA 21/1149(* zie hier onder) gewonnen had!

Wat worden er spelletjes gespeeld in juridische zaken en daarom wilde OM Haarlem GEEN kopie van het dossier opsturen! Dus kreeg de Raad van State ook geen Compleet dossier ter beoordeling! En dat kunnen wij nu OOK bloot leggen. Einde dit jaar zijn wij al 7 jaar met de rechtszaken bezig! Maar wij gaan door tot "HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN"! Eventueel naar het Europese Hof!
*
plaatsing d.d. 22 september 2023 om 04.52
zaak HAA 20/1149 een dossier van 3,2 cm uit het proces gelaten.
Deze ZAAK gaat het OM Haarlem GATE heten.
De heer B. van het OM te Haarlem heeft
09-03-2020 08 04 het dossier HAA 20/1149 uitgedraaid.
DIT dossier HAA 20/1149 is slechts beperkt met in het dossier HAA 21/3191 gekomen.
DAAROM vele geweigerde aangetekende waarop NIET werd geantwoord door het OM te Haarlem. ONS verzoek was, het gehele dossier wat naar de RAAD van State is gestuurd, waar ook dit volledige dossier van 20/1149 in had er in moeten zitten.
Wij gaan vandaag contacten hoe wij dit "belangrijke dossier in DEN HAAG kunnen krijgen". Dat is per aangetekende 22/9/2023 's middags om ca. 14.45 uur verzonden naar Den Haag.
Het betreft bezwaarschriften horeca en bestemmingsplanwijziging.

Spelletjes - Mentaliteit & Moraal
HET OM ’Heeft impact gehad op de betrokkenen’
OM geeft schoorvoetend toe in zaak-De Mos: stempel ’criminele organisatie’ was te heftig. „Dat het OM dit nu schrapt vanwege tijd, is een onwaardig argument. Want de beschuldiging wordt hiermee wel overeind gehouden”, aldus de advocaat tijdens de regiezitting voor het gerechtshof in Den Haag. Hij vroeg aanklager Koos Plooij hierop om een onmiddellijke reactie.

’Schande’
De partij van de verdachten, Hart voor Den Haag, was furieus na de uitlatingen van het OM over het laten vallen van dit deel van de verdenkingen omwille van de tijd: „Wat het Openbaar Ministerie hier doet, is een schande. Met de verdenking van criminele organisatie hebben ze betrokkenen jarenlang verwoest. Nu laten ze deze zware aantijging vallen voor een sneller proces?”
lees verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1110770566/om-geeft-schoorvoetend-toe-in-zaak-de-mos-stempel-criminele-organisatie-was-te-heftig

Wat heeft het OM in onze zaak gedaan!? Valsheid in geschrifte e.a. vreemde aantijgingen!! ga naar https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-49011&type=toon

26 okt. 2023
Wij zijn al sinds 11-07-2019 Monddood gemaakt door de Gemeente H. en mochten slechts alleen met Mevr. Ch. C. communiceren. Daar hielden wij ons aan!!
Maar medio 2023 kregen wij geen contact meer met Mevr. Ch.C. en stuurden wel brieven en mailtjes naar haar toe.
Wij kregen een gemeentelijke enveloppe met in "afwezigheid van Mevr. C. C.", maar vertrouwden het niet.
Dus brachten wij deze enveloppe terug en kregen te horen van een mevrouw van het OD NHN, dat Mevr. Ch.C. al vanaf medio 2022 niet meer bij de Gemeente H. werkten. Toch had mevr, Ch.C. haar werk niet "Overgedragen" en melding gemaakt, dat er een opvolger was en wel, die of die. Totaal geen bericht, dus hebben wij een schrijven aangebracht! Daarin stond, dan nemen wij aan dat wij de Burgemeester van de Gemeente H. e/o mevr. Ch.C. , dus een van beide hun naam op de buitenkant van de "enveloppe met handtekening zouden zetten"! En dat er op neutraal terrein een afspraak gaat komen, ter afwikkeling van het beëindigen van het monddood van ons beiden en gelijk dat er een compensatie "financieel" gaat komen, voor die onrechtmatige "Monddood" maken van ons. Toen begon de Gemeente H, de ene na de andere aangetekende tot de vertegenwoordiger van Klaagster te sturen, maar die "weigerde de aangetekende!" en ook gelijktijdig per gewone business Post. Die laatset werden met bewijs van aanbrengen naar de Gemeente H. teruggebracht. Gisteren 25 okt.2023 was een TOP DAG, want een aangetekende per gewoneBusiness Post en een gewone enveloppe per Business Post, totaal twee Gemeentelijke enveloppe en 's middags kwam PostNL ook nog eens met TWEE dezelfde enveloppe, maar aangetekende, die dus weer werden geweigerd. WAT kost dat niet met Gemeenschapsgeld en zo wordt de VERTEGENWOORDIGER van "klaagster" fysiek steeds onder "DRUK GEHOUDEN"!! Geen "Afspraak" via een enveloppe met zichtbaar aan de buiten kant een handtekening van de Burgemeester en diens naam erop.

Wij worden zo STEEDS onder FYSIEKE druk gehouden en ook in de rechtszaken, o.a. door de heer K. van de Gemeente H. bij de zaak voor de Raad van State. Hij had de laatste keer hellemaal GEEN STUKKEN mee en de rechter V. geloofde hem op zijn gezicht! List & Bedrog, er was geen BiBoB onderzoek als gebruikelijk nodig zei HIJ!

Wat een bescherming in Nederland
IS’er kon ’volgens de regels’ werken bij Vluchtelingenwerk
Meer veroordeelde terroristen kregen 'bewijs van goed gedrag'
DEN HAAG - Ondanks dat een veroordeelde IS’er met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij Vluchtelingenwerk aan de slag kon, is alles volgens de regels gegaan. Er zijn de afgelopen vier jaar zelfs 22 VOG’s (ook wel een ’bewijs van goed gedrag’) verstrekt aan veroordeelde terroristen. Tot die conclusie komt demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). lees verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/159149498/meer-veroordeelde-terroristen-kregen-bewijs-van-goed-gedrag

27 okt.
Wat hadden wij in onze zaak in te brengen? OM zorgde voor Alles wat WEL & WAT NIET doorgstuurd werd naar de Rad van State en de Rechter V. deed net of het uitgebreide RAPPORT van de deskundig van ons, NIET was aangekomen.Heeft Un dat soms ZOJUIST afgegeven bij de BALIE toen U hier vanmorgen KWAM!? Neen, dat heb ik zelf PERSOONLIJK aangekomen op 7 juni 2023 in de Oranjestraat!! Oh gaat U dan maar met UW "betoogschrift". beginnen. De Deskundige moest zelf vragen of hij OOK nog IETS mocht zeggen, toen hij zij hand omhoog stak!

Ja Ja U komt zo aan de BUURT!

Rechter V. ging wel een onderonsje met de Advocaat aan en die vertelde een LEUGEN verhaal en pleegde dus "meineed" in de Zaal! Daar was wel tijd voor!!!
Zo werkt er meer in Nederland! Wist U dat er op 9 november a.s. de Digitale MUNT wordt ingevoerd!? Dan wordt er wel gezegd, het contante GELD blijft! Gelooft U dit maar niet, want alles heeft met CO2 te maken en daar wordt U straks op afgerekend. Elk persoon krijgt een TARIEF op zijn/haar CO2 uitstoot. En er komt een "HANDEL" in de CO2 uitstoot en de rijken kunnen die wel betalen en kopen d at van U! Maar dan wordt U beperkt in UW VRIJHEID!

Dat voelen wij NU ook. VANNACHT een dreigmail ontvangen!

28 okt.
Democratie zegt Mijnheer Rutte.
Dat is hier OOK niet. In onze zaak werden wij door KLASSE Justitie beoordeeld.
Aangiftes (1 door Politie zelf voorgestelde werd niet uitgewerkt! Joden worden in Amsterdam door de Burgemeester Mevr. H. aangemoedigd aangifte te gaan doen! OOK ZO'N Zoethoudertje! Worden die dan wel uitgewerkt!
Die van ons gingen over "Valsheid in geschrifte door OM te A. en financiering met witwas gelden door P.P.! Waar is dan nog onafhankelijkheid en democratie!!??

Burgers die opkomen voor HUN recht(en), moeten de "Mond gesnoerd worden" lees (monddood gemaakt worden en belachelijk in de rechtszaal gemaakt worden! Zo hebben wij dat in veel rechtszaken de laatste jaren gevoeld. o.a. Mevr. B, van de Gemeente H., als U dat ontbrekende stuk niet na de schorsing boven water heeft, dan doe ik uitspraak! Na een schorsing van 17 minuten, kwam dat stuk
niet op TAFEL, maar er volgde GEEN UITSPRAAK. En werd de zitting verdaagd!

29 okt.
WANNEER zal de mensheid Respect voor elkaar krijgen en dat er "ONDERLINGE VREDE (Sjalom)" zal zijn!? IS dat een UTOPIE!? Maar je moet wel "respect verdienen"!
Is het de MACHT die Leiders zich eigen hebben gemaakt en daardoor het gezonde VERSTAND zijn kwijt geraakt!?

Een mooie bezinning voor de zondag.

Mijnheer Rutte heeft NU ook spijt dat hij teveel "WATER en te lang is aangebleven en heeft staan te liegen.
MAAR U weet wel, "spijt komt na de "ZONDE"!

Geen woorden maar DADEN
"Gij zult Uw Naaste beminnen als Uzelf"

okt. 30
Enquête: helft van de rechters en officieren van justitie bedreigd
De helft van de officieren van justitie en rechters heeft in hun werk te maken gehad met bedreigingen, blijkt uit een enquête. De enquête werd uitgezet onder leden van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), de vakbond voor officieren en rechters.
Van de officieren die op de enquête reageerden heeft zelfs tweederde te maken gehad met bedreigingen. Die variëren van online intimidatie en onvrede die ‘duidelijk geuit wordt’ in de rechtszaal, tot officieren en rechters die thuis worden opgezocht en fysieke (doods-)bedreigingen krijgen.
Een derde van de bedreigingen vond plaats in zaken rondom georganiseerde misdaad. bron Investico

Dit raakt bij ons 'n "gevoelige SNAAR"!

31 -10 tijd 05.46
Wij hadden afgelopen zaterdagavond (28/10/23) een gesprek met de Wijkagente.
Verschillende zaken, o.a. de foto van het toegestuurde MES kwamen ter spraken.
Tijdens dat gesprek kwam het "advies" u kunt ter overweging nemen het huis van uw dochter te verkopen!
Die stap zijn wij begonnen te onderb=nemen!
Zo probeert de Semi-Overheid problemen, waar zijzelf de "oorzaak" van zijn, op te lossen! Falend beleid, moeten de "Burgers" zelf maar oplossen.

01 -11-23
Misdaadjournalisten, advocaten en magistraten: rechtsstaat staat onder druk
Onder journalisten, officieren, rechters en advocaten leven grote zorgen over de weerbaarheid van de rechtsstaat. Dat blijkt uit meer dan 30 interviews met betrokkenen door Investico en De Groene Amsterdammer.
Toenemend geweld en bedreigingen tegen medewerkers in het rechtssysteem veranderen de manier waarop juristen en journalisten hun werk uitvoeren, vertellen zij in een stuk dat vandaag verschijnt bij De Groene Amsterdammer.
bron Investico
Welke oorzaak ligt daar aan ten grondslag!?

2-11-23
Gisteren kregen wij een brief van het OD NHN, controles bij Nieuwland 6, de Lunchroom was alles goed bevonden d.d. 11-12-13 okt. Binnen 1 week moesten wij reageren. De lunchroom mag maar 10% van de totale oppervlakte van het Pand zijn, maar is nog steeds ca. 33,5%! De huurder heeft de Syrische Nationaliteit en werkt zonder de nodigde vergunning, die waren bij de wisseling allen ingetrokken. Waarom stond er dan een Elektrotechnisch bedrijf op 23 okt. j.l.!?
Is zo'n OD NHN dan onafhankelijk?
Zo wordt door falende Organisatie "Burgers tegen elkaar opgezet"!

4 nov. 2023
Vertrouwen komt te voet en gaat te PAARD.
Daarom hebben wij totaal geen vertrouwen meer in het Justitieel apparaat en de RAAD van STATE spant daar de "kroon"bij.
DIE moet juist fouten van voorgaande "Rechters". repareren/herstellen en NIET ZEGGEN: " er hebben al zoveel Rechters naar gekeken, wat moet ik dan"!?

5 november.
Overheid zorgt en beschadigt mensen. De zaak van Mevr. Arib is te vergelijken met onze zaak. Mevr. Arib moest weg, koste wat kost en Klaagster mevr, A.V. MOEST verliezen, Kost wat kost!
Laat de Rechters zich opnieuw over beide zaken buigen en ECHT RECHT SPREKEN!
DAT zal vertrouwen enigszins terug kunnen brengen, maar STUUR de "kromme rechters en veroorzakers naar huis" zonder WACHTGELDEN!

tijd 016.15
Democratie in Nederland?
Bij de partijen in de Tweede Kamer, ach, wij roepen dat de Burgers zich correct moeten gedragen, maar dat doen wij zelf niet!
Gebruiken Sociaal media gebeuren, om de KIEZERS met hu gegevens te manipuleren. Daar heeft het AP hen op betrapt. Aan de schandpaal? Neen, de democratie aan hun LAARS LAPPEN!
Dat gebeuren ook in onze ZAAK, Rechter V bij de Raad van State Lapte de democratie ook aan zijn LAARS!!! DAT kan U OOK GEBEUREN en geeft dit5 door aan UW vrienden en KENNISSEN.

tijd 06.05 8-11-2023
Wat is mijn Democratisch RECHT? Je door de mensen die denken "MACHT" over je te hebben, te laten "DEMONISEREN"!

09-11-2023
Wat GIJ niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet!

10-11-2023
Eerlijk duurt het langst, maar is wel het "duurst"!

12-11-23
Het OD NHN heeft 3 dagen achter elkaar gecontroleerd, ALLES was goed, e de Lunchroom zit er ZONDER GELDIGE PAPIEREN en te grote vloeroppervlakte naast de woning Klaagster. Iedereen moet deskundig zijn met "geldige papieren"!
RECJTS ongelijkheid, zoals ook bij de Rechterlijke MACHT IN NEDERLAND hebben wij ervaren.

13-11-23
Wij hebben onze Stemkaart ingeleverd. Oorzaak, ons totale vertrouwen in de Rechtstaat is weg. De Politiek had onder 12 jaar Rutte ook kunnen vaststellen, DAT OOK BIJ HET OM VEEL Achtergehouden werd! ZAL DAT NU ANDERS WORDEN!?? Daar geloven wij niet MEER IN. Veel Beloven, maar GEEN DADEN VAN UITVOETING!
EERST zien & dan Geloven! Vertrouwen komt te voet en gaat te PAARD!

Dinsdag 14 /11/23 Opsporing verzocht.
Wij hebben eenmaal iets doorgegeven en met succes. Maar sinds kort kijken wij hier niet meer naar. Wij hadden NU ook weer te maken met Witwassen en daar wordt niets aan gedaan. DUS geven wij niets meer door, "KLASSE Justitie"!

16-11-23 Straks een CEO van Nederland met TWEE Paspoorten, wat VINDT U daarvan?
17-11-23 Verkiezingen? Hoe verder na het huidige "Bagger gooien" naar elkaar?
18-11-2023 Zal het veranderen na de Verkiezingen? Neen, het oude volgt weer!
20-11-23 Triest dat de uitslag v.d. Herziening zolang op zich laat wachten
22-11-23 Hoe zou de wereld er uit gezien hebben als J.Kennedy NIET was vermoord 60 jaar geleden?? Wij herinneren het als de dag van gisteren.
25-11-23 Waar is nog vertrouwen in elkaar!? De Overheid acht dat de burgers wel alles van hen geloofden!
25-11-23 In de Volkskrant van 25 nov. staat een soort gelijk verhaal. De Rechters hadden voor de zitting de uitslag al klaar.
https://www.volkskrant.nl/binnenland/rechters-hadden-vonnis-al-van-tevoren-klaar-blijkt-uit-geheime-opname~b09b69b3/
26-11-23 Geef het door, het kan U ook overkomen!
30-11-23 Het Proces Verbaal over witwas financiering van EUR 35.000,-- wilde het OM niet doorzetten. IS DAT NIET BIJZONDER!? OF TOCH stiekem!?
1-12-23 De MACHT heeft bezit genomen van het gezonde verstand.
1-12-23 Ongrondwettelijk is geen obstakel, wat de Grondwet verbiedt, mag dus niet. De PVV weet dat best wel! Maar dat de Gemeente H. Klaagster en haar vertegenwoordiger al 4,5 jaar Monddood houdt, mag ook niet, de Grondwet verbiedt dat ook.
3-12-23 De Raad vanState heeft het blokkeren van het Herzieningsverzoek van de advocaat Project ontwikkelaar afgewezen, dat bericht kregen wij Gisteren (2/12/23). Dat is al een kleine overwinning voor "klaagster"!.

U mag alles op Uw eigen manier vermenigvuldigen, Sociale media en voor "eigen gebruik"!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL