PostNL meldt genormaliseerde EBIT € 23 miljoen in derde kwartaal 2021

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 08/11/2021 08:42
Vooruitzichten 2021 bevestigd
Financiële resultaten
Hoofdpunten Q3 2021: resultaatontwikkeling beïnvloed door aanpassing btw-regels en Covid-19
• Volumegroei 1,6% bij Pakketten ten opzichte van Q3 2020; 6,4% als het veronderstelde eenmalige Covid-19-deel
buiten beschouwing wordt gelaten en een groei van circa 19% ten opzichte van het derde kwartaal 2019 (preCovid-19)
• Volumegroei 0,5% bij Mail in Nederland, dankzij eenmalige items door Covid-19 en verbetering van het
onderliggende substitutie-effect
• Sterker dan verwacht, deels tijdelijk, effect van de verandering van btw-regels voor kleine goederen van buiten de
EU en andere wet- en regelgeving in China; zichtbaar bij zowel Pakketten als Mail in Nederland (totale impact op
genormaliseerde EBIT: € (8) miljoen)
• Aanhoudende sterke ontwikkeling kasstroom
Vooruitzichten 2021 bevestigd
• Genormaliseerde EBIT tussen € 280 miljoen en € 310 miljoen (inclusief verondersteld eenmalig effect van circa
€ 75 miljoen), vrije kasstroom tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen
CEO statement
Herna Verhagen, CEO PostNL: “De aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de EU en andere
wet- en regelgeving in China hadden het derde kwartaal een sterkere tijdelijke negatieve impact op de internationale
volumes dan voorzien. De resultaatontwikkeling bij zowel Pakketten als Mail in Nederland stond hierdoor onder druk.
Na sinds begin 2020 te hebben geopereerd in een omgeving die werd gedomineerd door de pandemie leek het derde
kwartaal weer meer op de normale situatie van daarvoor. Het volume bij Pakketten bleef groeien, zoals verwacht in
een langzamer tempo door de heropening van niet-essentiële winkels en meer vakantiereizen, plus wat tegenwind
van verstoringen in de mondiale ketens. De volumeontwikkeling bij Mail in Nederland was positief dankzij Covid-19
gerelateerde post en een lichte verbetering in de onderliggende substitutie. Zowel bij Pakketten als bij Mail in
Nederland was sprake van dalende internationale volumes.
We passen ons pakkettennetwerk aan en zijn, zoals gebruikelijk in het derde kwartaal, begonnen met de
voorbereidingen voor het drukste seizoen aan het eind van het jaar. We hebben bewust extra capaciteit opgebouwd
(inclusief hogere kosten voor personeel en middelen) om onze klanten de benodigde sorteer- en bezorgcapaciteit en
kwaliteitsdienstverlening te kunnen bieden. In een derde kwartaal waarin ook de zomervakantie zat, had dat een
effect op de marges, dat naar verwachting omslaat in het vierde kwartaal als de pakketvolumes significant hoger
liggen.
We blijven onze strategie succesvol uitvoeren, waaronder ook onze inzet voor duurzaamheid en digitale transformatie.
Begin oktober heeft PostNL zijn volledig geautomatiseerde en gerobotiseerde sorteercentrum voor kleine pakketten
geopend. Het innovatieve sorteercentrum, voorzien van verschillende soorten robots, is uniek in Europa en creëert
meer capaciteit in onze reguliere sorteercentra.
Voortbouwend op onze solide resultaatontwikkeling tot nu toe in 2021 bevestigen we onze vooruitzichten voor heel
2021 van een genormaliseerde EBIT tussen € 280 miljoen en € 310 miljoen en een sterke vrije kasstroom tussen
€ 250 miljoen en € 280 miljoen. De groeitrend in e-commerce zet naar verwachting door. Wel blijft er enige
onzekerheid rond Covid-19 en de genoemde wijzigingen van de btw-regels.”
in € miljoenen 3e kw. 2020 3e kw. 2021 9 mnd 2020 9 mnd 2021
Omzet 742 729 2.232 2.530
Genormaliseerd EBIT 36 23 105 216
waarvan verondersteld als niet-terugkerend en gerelateerd aan Covid-19 2 5 30 74
Vrije kasstroom 5 10 103 223
Genormaliseerd totaalresultaat
28 2

see & read more on

https://www.postnl.nl/Images/postnl-persbericht-q3-2021_tcm10-214113.pdf?version=2

tijd 16.05
PostNL heeft tegen win na de cijfers EUR 3,823 -14,3 ct vol. klein 10.0 miljoen.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL